Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
27 (2017) Trang: 100-108
Tác giả: Phan Thị Dang
Tạp chí: Đại học Sài Gòn
Liên kết:

Tác giả phỏng vấn bằng bảng hỏi đối với 125 du khách nội địa khi đến du lịch tại Nam Du. Về thời gian lấy mẫu được thực hiện trong 4 tháng (từ tháng 12 năm 2015 đến tháng 02 năm 2016). Trong nghiên cứu này, tác giả đánh giá mức độ hài lòng của du khách dựa vào sự chênh lệch giữa giá trị cảm nhận và giá trị mong đợi; tác giả cũng sử dụng SPSS và phương pháp thống kê, phân tích dựa trên kết quả điều tra bảng hỏi du khách nội địa để phân tích những nhân tố ảnh hưởng mạnh đến sự hài lòng của du khách. Từ đó tác giả có một số giải pháp giúp du lịch Nam Du phát triển phù hợp hơn. 

Các bài báo khác
Số 36 (2015) Trang: 105-113
Tác giả: Phan Thị Dang
Tải về
Số 33 (2014) Trang: 46-55
Tải về
28 (2016) Trang: 18-27
Tác giả: Phan Thị Dang
Tạp chí: Khoa học Trường Đại học Hồng Đức
04(89).2015 (2015) Trang: 10-14
Tác giả: Phan Thị Dang
Tạp chí: Khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng
Số 3 (6) 2014 (2014) Trang: 21-26
Tác giả: Phan Thị Dang
Tạp chí: Nghiên cứu địa lí nhân văn - viện địa lí nhân văn
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...