Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 1 (8) 2015 (2015) Trang: 50-55
Tác giả: Phan Thị Dang
Tạp chí: Nghiên cứu địa lí nhân văn

Một trong những lợi thế của du lịch sinh thái là có sự tham gia của cộng đồng địa phương và mang lại những lợi ích cho cộng đồng địa phương. Đề tài này, tác giả tập trung phân tích sự tham gia của cộng đồng địa phương vào phát triển du lịch sinh thái tại rừng tràm Trà Sư, từ đó có những đề xuất giúp du lịch sinh thái ở đây phát triển hơn nữa, mang lại nhiều lợi ích hơn cho cộng đồng địa phương. 

Các bài báo khác
Số 36 (2015) Trang: 105-113
Tác giả: Phan Thị Dang
Tải về
Số 33 (2014) Trang: 46-55
Tải về
27 (2017) Trang: 100-108
Tác giả: Phan Thị Dang
Tạp chí: Đại học Sài Gòn
28 (2016) Trang: 18-27
Tác giả: Phan Thị Dang
Tạp chí: Khoa học Trường Đại học Hồng Đức
04(89).2015 (2015) Trang: 10-14
Tác giả: Phan Thị Dang
Tạp chí: Khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng
Số 3 (6) 2014 (2014) Trang: 21-26
Tác giả: Phan Thị Dang
Tạp chí: Nghiên cứu địa lí nhân văn - viện địa lí nhân văn
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...