Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
04(89).2015 (2015) Trang: 10-14
Tác giả: Phan Thị Dang
Tạp chí: Khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng

Vườn quốc gia (VQG) Cát Tiên là một trong những VQG phát triển mạnh về du lịch sinh thái (DLST) ở miền Nam. Cát Tiên có rất nhiều tiềm năng cả về tự nhiên lẫn nhân văn để phát triển loại hình du lịch này. Trong nghiên cứu này, tác giả phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển của DLST tại VQG Cát Tiên bằng việc sử dụng SPSS và phương pháp thống kê, phân tích dựa trên kết quả điều tra bảng hỏi du khách nội địa. Về thời gian tiến hành điều tra bảng hỏi là từ tháng 2 đến 4 năm 2014 – đây là mùa cao điểm cho những hoạt động DLST ở VQG Cát Tiên (thời tiết, mùa vụ, sinh thái cảnh quan,… rất thuận lợi cho hoạt động DLST). Từ đó, cung cấp cơ sở lý luận cho chính quyền địa phương, cơ quan quản lý nhà nước về du lịch, các công ty du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch và người dân địa phương để thực thi những giải pháp cụ thể, hữu ích hơn nhằm giúp DLST tại VQG Cát Tiên phát triển phù hợp hơn.

Các bài báo khác
Số 36 (2015) Trang: 105-113
Tác giả: Phan Thị Dang
Tải về
Số 33 (2014) Trang: 46-55
Tải về
27 (2017) Trang: 100-108
Tác giả: Phan Thị Dang
Tạp chí: Đại học Sài Gòn
28 (2016) Trang: 18-27
Tác giả: Phan Thị Dang
Tạp chí: Khoa học Trường Đại học Hồng Đức
Số 3 (6) 2014 (2014) Trang: 21-26
Tác giả: Phan Thị Dang
Tạp chí: Nghiên cứu địa lí nhân văn - viện địa lí nhân văn
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...