Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
520 (2018) Trang:
Tạp chí: Kinh tế Châu Á -Thái Bình Dương
Liên kết:

Bài viết này kiểm định vai trò của vàng như là một công cụ phòng ngừa rủi ro (a hedge) hoặc một nơi trú ẩn an toàn (a safe haven)cho các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Sử dụng chỉ số giá chứng khoán VN-Index và giá vàng trong nước thời gian từ 07/2000 đến 06/2015, kết quả phân tích hồi qui cho thấy rằng: chúng ta không thể hoàn toàn bác bỏ (mặc dù cũng không đủ bằng chứng mạnh mẽ để kết luận) vàng có thể đóng vai trò là mộtcôngcụphòng ngừa rủi ro, hoặc một nơi trú ẩn an toàn cho nhà đầu tư khi thị trường chứng khoán biến động.

Các bài báo khác
Tập 55, Số CĐ Kinh tế (2019) Trang: 127-134
Tải về
6 (2017) Trang:
Tác giả: Lê Long Hậu
Tạp chí: The International Journal of Engineering and Science
6 (2017) Trang:
Tác giả: Lê Long Hậu
Tạp chí: The International Journal of Engineering and Science
3 (2017) Trang:
Tạp chí: International Journal of Advanced Engineering, Management and Science
3 (2017) Trang:
Tác giả: Lê Long Hậu
Tạp chí: International Journal of Advanced Engineering, Management and Science
7 (2017) Trang:
Tác giả: Lê Long Hậu
Tạp chí: International Journal of Development Research
4 (2017) Trang:
Tác giả: Lê Long Hậu
Tạp chí: International Journal of Recent Advances in Multidisciplinary Research
4 (2017) Trang:
Tác giả: Lê Long Hậu
Tạp chí: International Journal of Engineering Technology and Management
21 (2017) Trang: 3-11
Tác giả: Lê Long Hậu
Tạp chí: Khoa học Đại học Mở TP. HCM
9 (2017) Trang: 51551-51554
Tác giả: Lê Long Hậu
Tạp chí: International Journal of Current Research
1 (2013) Trang: 503
Tạp chí: International Conference on Applied Economics 2013
1 (2012) Trang: 126
Tác giả: Lê Long Hậu
Tạp chí: GABERIC 2012
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...