Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
102 (2014) Trang: 17-24
Tạp chí: Công nghệ ngân hàng

Lạm phát luôn là chỉ tiêu kinh tế vĩ mô được quan tâm hàng đầu của mọi quốc gia. Việt Nam là nước đang phát triển và có một nền kinh tế nhỏ, mở và có tốc độ tăng trưởng tương đối cao. Do vậy, lạm phát luôn diễn biến phức tạp vì dễ bị tổn thương bởi những yếu tố kinh tế nội tại và bên ngoài. Bài nghiên cứu này nhằm phân tích các nhân tố vĩ mô tác động đến lạm phát trong giai đoạn 1992-2012, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm kiềm chế lạm phát trong thời gian tới. Kết quả ước lượng mô hình véc tơ điều chỉnh sai số VECM (Vector Error Correction Model) với các biến số chỉ số giá tiêu dùng CPI, GDP, lượng cung tiền M2, tín dụng, lãi suất, tỷ giá, giá dầu và giá gạo quốc tế cho thấy lạm phát ở Việt Nam chịu tác động nhiều bởi lạm phát kỳ vọng và tỉ giá hối đoái. Trong ngắn hạn, chính sách tiền tệ (CSTT) không là công cụ phản ứng nhanh và hiệu quả trong việc kiềm chế lạm phát ở Việt Nam.

Các bài báo khác
Số 09 (2008) Trang: 103-112
Tải về
Số 18a (2011) Trang: 267-276
Tải về
Số 33 (2014) Trang: 58-64
Tải về
Số 28 (2013) Trang: 64-70
Tải về
Số 09 (2008) Trang:
Tải về
14(2) (2019) Trang: 72-85
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh
229 (2016) Trang: 43-51
Tạp chí: Kinh tế và Phát triển
26 (2013) Trang: 303
Tạp chí: Journal of Population Economics
1 (2013) Trang: 120
Tác giả: Phạm Lê Thông
Tạp chí: HT Giải pháp khai thác tiềm năng KT-XH các tỉnh ĐBSCL theo hướng liên kết vùng
80 (2012) Trang: 42
Tác giả: Phạm Lê Thông
Tạp chí: Công nghệ Ngân hàng
412 (2012) Trang: 63
Tác giả: Phạm Lê Thông
Tạp chí: Nghiên cứu Kinh tế
70 (2012) Trang: 48
Tác giả: Phạm Lê Thông
Tạp chí: Công nghệ Ngân hàng
10 (2012) Trang: 42
Tác giả: Phạm Lê Thông
Tạp chí: Ngân hàng
1 (2012) Trang: 278
Tác giả: Phạm Lê Thông
Tạp chí: Xuất khẩu Lúa gạo
 


Vietnamese | English 
 
Vui lòng chờ...