Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí quốc tế 2018
Số tạp chí 161(2018) Trang: 43-54
Tạp chí: Journal of Comparative Pathology

A recent study showed that infectious bronchitis viruses (IBV) circulating in Malaysia can be classified into 2 groups as Malaysian QX-like and variant strains. In this study, the pathogenicity of IBS130/2015 (QX-like) and IBS037A/2014 (variant) in 1-day-old and 30-day-old specific-pathogen-free (SPF) chickens were characterized.  Even though both strains caused respiratory and kidney infections based on immunohistochemistry (IHC), real-time quantitative PCR (qPCR) and ciliostasis study, the results showed that QX-like strain was more pathogenic, caused higher mortality and showed higher tissue tropism to the kidney than the variant strain. On the other hand, the Malaysian variant strain although causing low or no mortality depending on the age of the infected chickens, the virus showed high tissue tropism to the respiratory tracts than the QX-like strain. In addition, IHC and qPCR indicated the presence of both IBV strains in the epithelium lining of villi of jejunum and cecal tonsil; however, no pathological changes were detected in these organs. In summary, both the Malaysian QX-like and variant IBV strains are able to infect the respiratory and kidney of chickens irrespective of the age.

Các bài báo khác
Số tạp chí Volume 7 Issue 11, November 2018(2018) Trang:
Tạp chí: International Journal of Science and Research (IJSR)
Số tạp chí 7(2018) Trang: 239-243
Tạp chí: International Journal of Science and Research
Số tạp chí 50(2018) Trang: 105-110
Tác giả: Đinh Minh Quang
Tạp chí: Pakistan Journal of Zoology
Số tạp chí 13(2018) Trang: 1-9
Tạp chí: Asian-European Journal of Mathematics
Số tạp chí 75(2018) Trang: 58-66
Tạp chí: International Journal of Hospitality management
Số tạp chí Volume 8, Issue10(2018) Trang: 561-569
Tạp chí: International Journal of Scientific and Research Publications
Số tạp chí 2018(2018) Trang: 1-7
Tạp chí: Scientific Programming
Số tạp chí 1(2018) Trang: 1003
Tác giả: Đỗ Tấn Khang
Tạp chí: Annals of Biotechnology
Số tạp chí 27(2018) Trang: 60-67
Tạp chí: Agricultural Marketing Journal of Japan


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...