Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2017
Số tạp chí 1(32)(2017) Trang: 181 - 190
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Đại học Thủ Dầu Một
Liên kết:

Nghiên cứu này được tiến hành nhằm khảo sát hiện trạng vùng nuôi cá tra công nghiệp và đánh giá chất lượng nguồn nước sử dụng cho các ao nuôi cá tra trên địa bàn huyện Thanh Bình - tỉnh Đồng Tháp. Tổng cộng 30 cơ sở nuôi cá tra công nghiệp trên địa bàn được chọn để khảo sát hiện trạng nuôi cá và công tác bảo vệ môi trường của cơ sở. Đồng thời tiến hành lấy mẫu nước mặt tại 4 vị trí gần các vùng nuôi tập trung (mùa khô và mùa mưa) để đánh giá tính phù hợp của nguồn nước mặt khi sử dụng nuôi cá tra công nghiệp. Kết quả cho thấy chỉ có 10/30 cơ sở là do tư nhân đầu tư, toàn bộ các ao đều nuôi bằng thức ăn công nghiệp dạng viên nổi. Mật độ thả cá rất dày trên 50 con/m2 và kích cỡ cá giống thả nuôi trung bình khoảng 1,7 - 2,0 cm. Trong các cơ sở khảo sát có 17/30 cơ sở nuôi có lập thủ tục về bảo vệ môi trường, tuy nhiên chỉ có 10/17 cơ sở có ao xử lý nước thải. Nguồn nước ở các vị trí quan trắc hầu hết có các chỉ tiêu ô nhiễm vượt nhiều lần so với QCVN 02-20:2014/BNNPTNT, Thông tư 44:2010/BNNPTNT và QCVN 08-MT:2015/BTNMT, riêng chỉ có pH và DO là đạt so với quy định. Nguồn nước ô nhiễm này nếu sử dụng trực tiếp để nuôi cá mà không qua xử lý có thể gây ô nhiễm ao nuôi, làm giảm chất lượng thịt cá, thậm chí có thể lan truyền các mầm bệnh cho cá nuôi, do đó cần có biện pháp xử lý thích hợp trước khi đưa vào ao nuôi.

Các bài báo khác
Số tạp chí 16(2017) Trang: 101-110
Tạp chí: /Hội thảo quốc gia Bệnh hại thực vật, Đại học Đà Nẳng,
Số tạp chí THE 2nd UHD-CTU Annual Economics and Business Conference Proceedings, Special Issue 2017(2017) Trang: 67-79
Tạp chí: Hội thảo phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bằng sông cửu long trong xu thế toàn cầu hóa
Số tạp chí 01(110)(2017) Trang: 55-58
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
Số tạp chí 6B(2017) Trang: http://joshueuni.edu.vn/index.php/HUJOS-SSH/article/view/4108
Tạp chí: Tạp chí Khoa học - Đại học Huế
Số tạp chí 9(2017) Trang: 100-107
Tác giả: Lý Văn Khánh
Tạp chí: Tạp chí nghề cá Sông Cửu Long, ISSN 1859-1159
Số tạp chí 9(2017) Trang: 19-25
Tạp chí: Tạp chí nghề cá Sông Cửu Long, ISSN 1859-1159
Số tạp chí 2(2017) Trang: 105-108
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam, ISSN: 1859-1558
Số tạp chí 3(2017) Trang: 105-108
Tác giả: Lý Văn Khánh
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam, ISSN: 1859-1558
Số tạp chí 1 (74)(2017) Trang: 101-108
Tạp chí: Khoa học công nghệ nông nghiệp Việt Nam
Số tạp chí Chuyên đề Giống Cây trồng, Vật nuôi - Tập 1(2017) Trang: 25-34
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Số tạp chí Chuyên đề SLTV ứng dụng trong Nông nghiệp CNC(2017) Trang: 5-12
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Số tạp chí 1(32)(2017) Trang: 143 - 152
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Đại học Thủ Dầu Một
Số tạp chí Tập 15, Số 10(2017) Trang: 1339-1347
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...