Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2017
Số tạp chí Chuyên đề SLTV ứng dụng trong Nông nghiệp CNC(2017) Trang: 5-12
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Liên kết:

Thời gian qua, đổ ngã trên lúa đã trở thành một vấn đề lớn ở Đồng bằng sông Cửu Long bởi nó gây thiệt hại đáng kể đến năng suất và cả chất lượng của lúa gạo. Nhằm chọn tạo giống nếp mới cứng cây, chống được đổ ngã, năng suất cao, chất lượng tốt phục vụ cho nhu cầu sản xuất ở khu vực, các dòng nếp lai ưu tú về tính cứng cây, chống đổ ngã của tổ hợp lai THL1 (lúa nếp NK2 x lúa Nhật) đã được đánh giá, chọn lọc. Các chỉ tiêu đánh giá gồm đặc điểm nông học, chất lượng hạt, đường kính và độ cứng lóng của bốn lóng thân trên cùng. Kết quả đã tuyển chọn được hai dòng nếp mới là NL2-2 và NL2-8 đều thuộc nhóm lúa nếp ngắn ngày, chiều cao cây trung bình, đường kính lóng thân từ lóng thứ nhất đến lóng thứ tư lần lượt là 2,63-2,66; 4,48-4,52; 5,12-5,2 và 5,82-6,03 mm; độ cứng từ lóng thứ nhất đến lóng thứ tư lần lượt là 2,68-3,01; 5,78-6,14; 9,04-9,41 và 10,04-12,38 N/cm2; hàm lượng amylose 2,37-2,66%, hàm lượng protein 7,48-7,7%, độ dài hạt 6,96-7,09 mm, dạng hạt thon dài; có thể tiến hành khảo nghiệm để đưa vào sản xuất chọn giống nếp mới cứng cây, chống đổ ngã. Có sự tương quan chặt chẽ giữa đường kính với độ cứng lóng thân.

Các bài báo khác
Số tạp chí 16(2017) Trang: 101-110
Tạp chí: /Hội thảo quốc gia Bệnh hại thực vật, Đại học Đà Nẳng,
Số tạp chí THE 2nd UHD-CTU Annual Economics and Business Conference Proceedings, Special Issue 2017(2017) Trang: 67-79
Tạp chí: Hội thảo phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bằng sông cửu long trong xu thế toàn cầu hóa
Số tạp chí 01(110)(2017) Trang: 55-58
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
Số tạp chí 6B(2017) Trang: http://joshueuni.edu.vn/index.php/HUJOS-SSH/article/view/4108
Tạp chí: Tạp chí Khoa học - Đại học Huế
Số tạp chí 9(2017) Trang: 100-107
Tác giả: Lý Văn Khánh
Tạp chí: Tạp chí nghề cá Sông Cửu Long, ISSN 1859-1159
Số tạp chí 9(2017) Trang: 19-25
Tạp chí: Tạp chí nghề cá Sông Cửu Long, ISSN 1859-1159
Số tạp chí 2(2017) Trang: 105-108
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam, ISSN: 1859-1558
Số tạp chí 3(2017) Trang: 105-108
Tác giả: Lý Văn Khánh
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam, ISSN: 1859-1558
Số tạp chí 1 (74)(2017) Trang: 101-108
Tạp chí: Khoa học công nghệ nông nghiệp Việt Nam
Số tạp chí Chuyên đề Giống Cây trồng, Vật nuôi - Tập 1(2017) Trang: 25-34
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Số tạp chí 1(32)(2017) Trang: 143 - 152
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Đại học Thủ Dầu Một
Số tạp chí Tập 15, Số 10(2017) Trang: 1339-1347
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...