Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 50 (2014) Trang: 84-91
Tác giả: Lê Thị Mến
Tạp chí: Khoa học Công nghệ Chăn nuôi
Liên kết:

Thí nghiệm được thực hiện tại trang trại nuôi heo ở huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre nhằm đánh giá hiệu quả bổ sung của các chế phẩm probiotic lên năng suất của 108 heo (12 bầy) sau cai sữa DYL. Heo con cai sữa lúc 28 ngày tuổi và được nuôi thí nghiệm trong 5 tuần. Heo có khối lượng bình quân đầu kỳ là 8 kg và cuối kỳ là 26 kg. Thí nghiệm được bố trí theo thể thức khối hoàn ngẫu nhiên với 12 bầy heo (12 khối); mỗi bầy heo được phân chia và bố trí ngẫu nhiên vào 3 nghiệm thức (NT). NT đối chứng (ĐC: không bổ sung chế phẩm) và 2 NT bổ sung chế phẩm probiotic (PRO: có chứa vi khuẩn Bacillus subtilis, Lactobacillus spp và PRO.VI: PRO+vitamin ADE B complex). Kết quả cho thấy khối lượng heo và các chỉ tiêu tăng trọng (tích lũy, tuyệt đối) của heo con ở các NT có bổ sung chế phẩm đều cao hơn (P6CFU/g) ở mẫu phân heo của NT ĐC (3,01) cao hơn so với NT PRO (1,39) và PRO.VI (1,50). Hiệu quả kinh tế về mặt thức ăn và thú y đối với heo ĐC (100%) thấp hơn PRO (108%) và PRO.VI (105%). Việc bổ sung chế phẩm probiotic đã mang lại hiệu quả cho việc cải thiện năng suất, sức khỏe cho vật nuôi cũng như môi trường ở vùng ĐBSCL.

Các bài báo khác
Số 30 (2014) Trang: 1-5
Tải về
Số 47 (2016) Trang: 1-7
Tải về
Số 28 (2013) Trang: 1-7
Tác giả: Lê Thị Mến
Tải về
Số 27 (2013) Trang: 10-15
Tác giả: Lê Thị Mến
Tải về
Số 14 (2010) Trang: 146-150
Tác giả: Lê Thị Mến
Tải về
Số 40 (2015) Trang: 15-22
Tác giả: Lê Thị Mến
Tải về
Số 14 (2010) Trang: 151-155
Tác giả: Lê Thị Mến
Tải về
Số 01 (2015) Trang: 33-38
Tác giả: Lê Thị Mến
Tải về
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 33-40
Tải về
Số 09 (2008) Trang: 36-40
Tải về
Số 29 (2013) Trang: 38-43
Tác giả: Lê Thị Mến
Tải về
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 41-47
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 46-52
Tác giả: Lê Thị Mến
Tải về
(2016) Trang: 99-103
Tạp chí: 1st International Conference on Tropical Animal Science and Production (TASP 2016) July 26-29, 2016 Ambassador Hotel, Thailand
ISBN 978-604-60-2019-6 (2015) Trang: 411-417
Tác giả: Lê Thị Mến
Tạp chí: KỶ YẾU HỘI NGHỊ KHOA HỌC TOÀN QUỐC CHĂN NUÔI-THÚ Y
1 (2013) Trang: 121
Tạp chí:  Kỷ yếu tóm tắt Hội thảo công nghệ sinh học vùng ĐBSCL 2013
1 (2012) Trang: 64
Tác giả: Lê Thị Mến
Tạp chí: APE
1 (2012) Trang: 1
Tác giả: Lê Thị Mến
Tạp chí: MEKARN
1 (2012) Trang: 1
Tác giả: Lê Thị Mến
Tạp chí: ARD
(2008) Trang:
Tác giả: Lê Thị Mến
Tạp chí: Proceeding of Workshop on Foreges for Pigs and Rabbits. Organized and Sponsored by CelAgrid and MEKARN Programme. Phnom Penh 22-24 August 2006
(2008) Trang:
Tạp chí: Regional Seminar-Workshop on Livestock-Base Sustainablefarming System in the Lower Mekong basin (Cantho Uni. 23-25 May 2005)
(2009) Trang:
Tạp chí: Proceedings of the Workshop on the Technology development for Livestock Production, College of Agriculture, Cantho Uni. February 22, 2005
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...