Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
số 10 (290) (2015) Trang: 47
Tạp chí: Nghiên cứu lập pháp
Liên kết:

Bài báo góp ý những điểm chưa hoàn thiện của dự thảo Luật Ban hành văn bản pháp luật, chú trọng vào tên dự thảo, khái niệm văn bản pháp luật, hệ thống văn bản pháp luật và đưa ra kiến nghị nhằm hoàn thiện dự thảo trên. 

Các bài báo khác
Số 25 (2013) Trang: 24-29
Tải về
Tập 54, Số 1 (2018) Trang: 258-264
Tải về
6 (2022) Trang: 3 - 12
Tạp chí: Nhà nước và pháp luật
09 (2018) Trang: 21
Tạp chí: Khoa học pháp lý
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...