Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
23 (327) (2016) Trang: 3-8
Tạp chí: Nghiên cứu lập pháp
Liên kết:

Bài viết phân tích cho thấy sự không thống nhất trong cách sử dụng khái niệm quy phạm pháp luật để xây dựng và sử dụng các thuật ngữ pháp lý có liên quan như: áp dụng pháp luật, văn bản quy phạm pháp luật ... trên cơ sở đó đề xuất xây dựng lại khái niệm quy phạm pháp luật.

Các bài báo khác
Số 25 (2013) Trang: 24-29
Tải về
Tập 54, Số 1 (2018) Trang: 258-264
Tải về
09 (2018) Trang: 21
Tạp chí: Khoa học pháp lý
số 10 (290) (2015) Trang: 47
Tạp chí: Nghiên cứu lập pháp
 

CTUJoS indexed by Crossref

Vietnamese | English


BC thường niên 2019


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...