Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
7(683) (2018) Trang: 3-11
Tạp chí: Nhà nước và pháp luật
Liên kết:

Bài viết giới thiệu các phương pháp giải thích pháp luật thành văn ở Úc.  Các phương pháp này có thể được xem như là công cụ khoa học hỗ trợ các thẩm phán Việt Nam phát hiện ý chí của nhà lập pháp gửi gắm bên trong các quy định, góp phần nâng cao tính chính xác và thống nhất của hoạt động áp dụng pháp luật trong xét xử.

Các bài báo khác
Số 25 (2013) Trang: 24-29
Tải về
Tập 54, Số 1 (2018) Trang: 258-264
Tải về
6 (2022) Trang: 3 - 12
Tạp chí: Nhà nước và pháp luật
09 (2018) Trang: 21
Tạp chí: Khoa học pháp lý
số 10 (290) (2015) Trang: 47
Tạp chí: Nghiên cứu lập pháp
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...