Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
6 (2022) Trang: 3 - 12
Tạp chí: Nhà nước và pháp luật
Liên kết:

Bài viết giới thiệu giải thích luật của tòa án Pháp, bắt đầu từ vai trò của tòa án được thiết kế bởi các nhà cách mạng Pháp đến phương pháp, căn cứ, quy tắc giải thích và cách thức thể hiện các lập luận giải thích trong các phán quyết tư pháp. Trên cơ sở đó, bài viết liên hệ đến giải thích luật của tòa án nước ta và đưa ra các kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động này.

 

Các bài báo khác
Số 25 (2013) Trang: 24-29
Tải về
Tập 54, Số 1 (2018) Trang: 258-264
Tải về
09 (2018) Trang: 21
Tạp chí: Khoa học pháp lý
số 10 (290) (2015) Trang: 47
Tạp chí: Nghiên cứu lập pháp
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...