Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2015) Trang: 313-319
Tạp chí: Hội nghị CNTY Toan Quoc 28-29 thang 4 nam 2015, DHCT _Hoi CN TY Viet Nam
Liên kết:

Một thí nghiệm được thực hiện tại Trại chăn nuôi và thực nghiệm phường Long Hòa, quận Bình Thủy, Thành phố Cần Thơ  năm 2013 để đánh giá ảnh hưởng của việc bổ sung vitamin E trong khẩu phần nuôi gà Sao sinh sản. Thí nghiệm gồm có 150 con gà Sao ở 21 tuần tuổi  được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên với 5 nghiệm thức tương ứng với 5 khẩu phần và 3 lần lặp lại. Năm nghiệm thức là 5 mức độ vitamin E gồm 0, 40, 80, 120 và 160mg/kg thức ăn nhằm xác định mức bổ sung vitamin E tối ưu trong khẩu phần thức ăn hỗn hợp có 2800 Kcal ME/kg  và 18% CP . Thí nghiệm được tiến hành trong 20 tuần. Kết quả cho thấy gà Sao sinh sản từ 21-40 tuần tuổi được nuôi bằng khẩu phần có bổ sung 80mg vitamin E /kg thức ăn đạt số lượng trứng, tỷ lệ đẻ, tỷ lệ ấp nở cao hơn (P

Từ khóa: Gà Sao, sản lượng trứng, tỷ lệ ấp nở, vitamin E.

Các bài báo khác
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 106-112
Tải về
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 113-119
Tải về
Số 11b (2009) Trang: 115-122
Tải về
Số 09 (2008) Trang: 161-169
Tải về
Số 03 (2016) Trang: 19-24
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 278-286
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 287-294
Tải về
Số 11b (2009) Trang: 51-59
Tải về
Vol. 54, Special issue: Agriculture (2018) Trang: 72-78
Tải về
(2016) Trang: 114-121
Tạp chí: 9th Vietnamese- Hungarian International Conference, Sept 21st and 22nd, 2016 Tra Vinh Province, Vietnam
(2016) Trang: 133-136
Tạp chí: Tropical Animal Science and Production (TASP 2016)July 26-29, 2016 Ambassador Hotel, Bangkok, Thailand
(2016) Trang: 219-223
Tạp chí: Tropical Animal Science and Production (TASP 2016)July 26-29, 2016 Ambassador Hotel, Bangkok, Thailand
(2012) Trang: 415-420
Tạp chí: 2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON GREEN TECHNOLOGY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT OCTOBER 30th - 31st, 2014, Ho Chi Minh City University of Technical Education
(2014) Trang: 433-437
Tạp chí: 2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON GREEN TECHNOLOGY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT OCTOBER 30th - 31st, 2014, Ho Chi Minh City University of Technical Education
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...