Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
2 (2016) Trang: 1114-1119
Tạp chí: Hội thảo quốc gia về khoa học cây trồng
Liên kết:

Mục tiêu của nghiên cứu nhằm đánh giá ảnh hưởng của bón phân N,P,K đến năng suất và khả năng hấp thu N,P,K của cây khoai lang trồng trên đất phèn ở Long Mỹ, Hậu Giang vào vụ Đông Xuân 2015 - 2016. Thí nghiệm một nhân tố được bố trí theo khối hoàn toàn ngẫu nhiên với 3 lần lặp lại trên diện tích lô thí nghiệm là 10 m2 (dài 10 m x 1 m). Các nghiệm thức thí nghiệm: (i) bón đầy đủ phân NPK; (ii) không bón phân lân (NK); (iii) không bón phân kali (NP) và (iv) không bón phân đạm (PK). Kết quả cho thấy không bón đạm làm giảm năng suất củ khoảng 8,4 tấn/ha so với bón đạm ở liều lượng 90 kg N/ha. Không bón lân và kali chưa cho thấy biểu hiện làm giảm năng suất củ khoai lang. Lượng dưỡng chất lấy đi của khoai lang từ đất là khoảng 95 N - 109 P - 165 K (kg/ha), trong khi đó lượng phân bón cho khoai lang là 90 N - 60 P2O5 - 90 K2O (kg/ha). Như vậy, lượng lân và kali do cây khoai lang lấy đi cao hơn so với lượng phân bón vào.

Các bài báo khác
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 29-37
Tải về
Số 51 (2017) Trang: 31-38
Tải về
Tập 56, Số CĐ Khoa học đất (2020) Trang: 82-87
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...