Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
61 (2020) Trang: 30-35
Tạp chí: Khoa học đất
Liên kết:

Nghiên cứu được thực hiện nhằm mục tiêu: đánh giá ảnh hưởng của phân bón lá đến năng suất và chất lượng trái bưởi 5 Roi trồng ở 03 xã (Phú Hữu, Đông Phước và Đông Thạnh), huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang. Thời gian thực hiện nghiên cứu từ tháng 6/2019 đến tháng 2/2020. Đối tượng nghiên cứu là cây bưởi 5 Roi có độ tuổi 4 năm và đã cho trái được 01 năm. Thí nghiệm một nhân tố được bố trí theo thể thức khối hoàn toàn ngẫu nhiên, gồm 4 nghiệm thức với 3 lần lặp lại, mỗi nghiệm thức gồm 6 cây. Kết quả nghiên cứu cho thấy, đất ở các điểm thí nghiệm chua nhẹ, hàm lượng chất hữu cơ trong đất ở mức thấp đến trung bình. Phun phân bón lá có thành phần N, P2O5, K2O kết hợp với trung và vi lượng (PBL1 và PBL3) giúp gia tăng khối lượng và năng suất trái so với đối chứng. Chất lượng trái (độ Brix và lượng nước trong trái) được nâng cao rõ rệt khi cây bưởi năm Roi được phun phân bón lá. Cần bón vôi và phân hữu cơ nhằm nâng cao pH đất và hàm lượng chất hữu cơ trong đất.

Từ khóa: bưởi Năm Roi, chất lượng trái, năng suất, phân bón lá.

Các bài báo khác
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 29-37
Tải về
Số 51 (2017) Trang: 31-38
Tải về
Tập 56, Số CĐ Khoa học đất (2020) Trang: 82-87
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...