Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
16(1) (2018) Trang: 46-53
Tạp chí: Khoa học Nông nghiệp Việt Nam
Liên kết:

Mục tiêu của nghiên cứu nhằm xác định ảnh hưởng của bón vôi lên sự thay đổi canxi (Ca) và natri (Na) trao đổi của đất và năng suất của 3 giống lúa trong điều kiện đất phèn nhiễm mặn vụ Hè Thu 2016 tại Long Mỹ - Hậu Giang. Thí nghiệm được bố trí theo thể thức thừa số 2 nhân tố với 4 lần lặp lại: 3 giống lúa và 2 mức độ bón vôi. Kết quả thí nghiệm cho thấy bón vôi trên đất phèn nhiễm mặn làm tăng hàm lượng canxi trao đổi trong đất, giảm độ mặn và hàm lượng natri trao đổi trong đất tầng mặt 0 - 20 cm, sự cải thiện này của đất giúp cho năng suất lúa gia tăng nhờ vào sự gia tăng của số bông trên mét vuông và số hạt trên bông. Trong điều kiện đất bị nhiễm mặn đầu vụ Hè Thu năm 2016, giống lúa OM 5451 và OM 8017 có số bông trên mét vuông, số hạt trên bông và năng suất lúa cao hơn so với giống OM 4900. Kết quả thực hiện mô hình giảm thiểu thiệt hại do xâm nhập mặn vụ Hè Thu 2017 đưa đến lợi nhuận cao hơn so với biện pháp canh tác của nông dân là 3.158.000 đồng/ha. Khuyến cáo sử dụng giống lúa OM 5451 kết hợp bón 1 tấn CaO/ha trên đất phèn nhiễm mặn tại Long Mỹ - Hậu Giang.
Từ khóa: Ca và Na trao đổi, đất nhiễm mặn, năng suất lúa, vôi.

Các bài báo khác
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 29-37
Tải về
Số 51 (2017) Trang: 31-38
Tải về
Tập 56, Số CĐ Khoa học đất (2020) Trang: 82-87
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...