Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
50 (2017) Trang: 21-25
Tạp chí: Khoa học đất
Liên kết:

The aim of study is to evaluate the effect of N, P, K fertilizer on yield and uptake N, P, K of purple yam cultivated on acid sulfate soils in Long My-HauGiang. The treatments included (i) Fully fertilized plot (NPK); (ii) Potassium omission plot (NP); Phosphorus omission plot (NK); (iv) Nitrogen omission plot.  Results showed that application of 90N-60 P2O5-90 K2O to yam gave the tube yield response to N and K were 8.0 and 4.0 tons per ha, respectivelly. However, there was no yield response to P fertilizer. From the soils, total NPK uptake was 347 kg/ha, while that of in the residues was 164 kg/ha. Recycling the residues to the soils is needed after harvest. Maintaining application of 30 kg P2O5/ha to have better benefit for cultivating yam on acid sulfate soils.

Các bài báo khác
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 29-37
Tải về
Số 51 (2017) Trang: 31-38
Tải về
Tập 56, Số CĐ Khoa học đất (2020) Trang: 82-87
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...