Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
10 (2016) Trang: 95-102
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
Liên kết:

Mục tiêu của nghiên cứu nhằm đánh giá hiệu quả của các hợp chất chống chịu mặn lên khả năng sinh trưởng và năng suất lúa trên đất nhiễm mặn ở Long Mỹ - Hậu Giang. Thí nghiệm được thực hiện vào vụ Hè thu 2015 và Hè thu 2016, thiết lập theo thể thức thừa số hai nhân tố, bố trí theo khối hoàn toàn ngẫu nhiên gồm hợp chất chống chịu mặn (CaO, KNO3, brassinosteroids) và giống lúa (OM5451, IR28) với 4 lần lặp lại trên ruộng nông dân. Kết quả thí nghiệm cho thấy sử dụng các hợp chất chống chịu mặn bao gồm: (i) phun KNO3, (ii) bón CaO kết hợp phun KNO3 và (ii) bón CaO kết hợp phun brassinosteroids làm hạn chế thiệt hại về chiều cao, số chồi lúa, số bông trên mét vuông và số hạt chắc trên bông từ đó làm giảm thiệt hại về năng suất lúa. Biện pháp xử lý CaO kết hợp với phun KNO3 trên đất nhiễm mặn ở Long Mỹ - Hậu Giang cho năng suất lúa (6,52 tấn/ha) cao khác biệt ý nghĩa thống kê so với không xử lý (5,37 tấn/ha). Bón CaO kết hợp phun KNO3 cầnđược khuyến cáo cho trong canh tác lúa trên đất nhiễm mặn ở Long Mỹ - Hậu Giang.

Các bài báo khác
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 29-37
Tải về
Số 51 (2017) Trang: 31-38
Tải về
Tập 56, Số CĐ Khoa học đất (2020) Trang: 82-87
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...