Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Chuyen de (2016) Trang: 66-72
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Liên kết:

Mục tiêu của nghiên cứu nhằm: (i) đánh giá ảnh hưởng của bón phân N,P,K đến năng suất khoai mì vụ đông xuân 2014-2015 và hè thu 2015; (ii) xác định lượng dưỡng chất N,P,K lấy đi của cây khoai mì. Thí nghiệm một nhân tố được bố trí theo khối hoàn toàn ngẫu nhiên với 3 lần lặp lại trên diện tích lô thí nghiệm là 10 m2. Các nghiệm thức thí nghiệm: (i) bón đầy đủ phân NPK; (ii) không bón phân lân (NK); (iii) không bón phân kali (NP) và (iv) không bón phân đạm (PK). Kết quả thí nghiệm cho thấy bón đạm với liều lượng 90 kg N/ha làm tăng khoảng 58% năng suất củ ở vụ đông xuân và 36% ở vụ hè thu so với không bón đạm. Bón lân và kali chưa cho thấy làm tăng năng suất củ khoai mì ở cả hai vụ. Với công thức phân bón 90 N - 60 P2O5 - 90 K2O tổng lượng dưỡng chất khoáng hút thu là 512 kg/ha. Lượng dưỡng chất mà cây khoai mì đã lấy đi từ đất lớn hơn so với lượng phân bón vào. Tỉ lệ dưỡng chất chiếm trong củ so với thân + lá là rất thấp đối với N (0,38), ngược lại tỉ lệ này rất cao đối với K (2,03) và Ca (2,93).

 

Các bài báo khác
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 29-37
Tải về
Số 51 (2017) Trang: 31-38
Tải về
Tập 56, Số CĐ Khoa học đất (2020) Trang: 82-87
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...