Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 6 (2014) Trang: 42-44
Tạp chí: Thư viện Việt Nam

Thư mục chuyên ngành là một danh mục giới thiệu ngắn gọn những đặc điểm, nội dung cơ bản của các loại tài liệu chuyên sâu của một ngành nghề nhất định, được sắp xếp theo một hệ thống chuẩn quy tắc nhằm giúp người đọc dễ dàng tìm kiếm tài liệu phù hợp với yêu cầu. Bài viết giới thiệu vai trò của thư mục tài liệu chuyên ngành bằng tiếng Anh khối KHXH&NV đối với sinh viên trường Đại học Cần Thơ. Khảo sát nhu cầu sử dụng loại công cụ này và biên soạn cuốn thư mục tài liệu chuyên ngành bằng tiếng Anh đưa vào ứng dụng thử nghiệm tại Khoa KHXH&NV của trường.

Các bài báo khác
Số 22b (2012) Trang: 120-131
Tải về
6 (2016) Trang: 64-68
Tạp chí: Tạp chí Thư viện Việt Nam
2 (52) (2015) Trang: 56-60
Tạp chí: Tạp chí Thư viện Việt Nam
Trần Thị Quý (2014) Trang: 163-172
Tạp chí: Trong Hoạt động thông tin - thư viện với vấn đề đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đại học Việt Nam
1 (2013) Trang: 1
Tạp chí: Seminar on library and information science education: Collaboration Among ASEAN Countries
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...