Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
4(66) (2017) Trang: 49-52
Tạp chí: Thư viện Việt Nam
Liên kết:

Bài viết là một phần kết của của một nghiên cứu khoa học được thực hiện năm 2015. Nội dung bài viết tập trung vào mục tiêu khảosát thực trạng việc làm của cựu sinh viên sau khi ra trường với các tiêu chí tình trạng việc làm, số lần thay đổi việc làm, lĩnh vực làm việc của sinh viên, công việc và chức vụ hiện tại, mức thu nhập bình quân của sinh viên và mối liên hệ giữa việc làm với quá trình học tập tại trường

Các bài báo khác
Số 22b (2012) Trang: 120-131
Tải về
6 (2016) Trang: 64-68
Tạp chí: Tạp chí Thư viện Việt Nam
2 (52) (2015) Trang: 56-60
Tạp chí: Tạp chí Thư viện Việt Nam
Trần Thị Quý (2014) Trang: 163-172
Tạp chí: Trong Hoạt động thông tin - thư viện với vấn đề đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đại học Việt Nam
1 (2013) Trang: 1
Tạp chí: Seminar on library and information science education: Collaboration Among ASEAN Countries
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...