Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
6 (2016) Trang: 64-68
Tạp chí: Tạp chí Thư viện Việt Nam
Liên kết:

Nguồn nhân lực cùng với cơ sở vật chất, vốn tài liệu và công tác phục vụ bạn đọc là chìa khóa cho sự thành công của một nền kinh tế tri thức. Lĩnh vực Khoa học thông tin thư viện đang chứng kiến sự thay đổi to lớn về đặc điểm nguồn nhân lực và công nghệ. Việc thu thập thông tin từ sinh viên tốt nghiệp các chương trình đào tạo giúp các nhà giáo dục điều chỉnh chương trình nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng phúc tạp của xã hội trong việc truy cập vào các nguồn thông tin chất lượng cao. Bài viết nghên cứu về cách thức thu thập dữ liệu từ cựu sinh viên ngành thông tin thư viện ở các nước Bắc Mỹ và các dữ liệu về việc làm của cựu sinh viên sau khi tốt nghiệp các chương trình đào tạo Thông tin thư viện

Các bài báo khác
Số 22b (2012) Trang: 120-131
Tải về
2 (52) (2015) Trang: 56-60
Tạp chí: Tạp chí Thư viện Việt Nam
Trần Thị Quý (2014) Trang: 163-172
Tạp chí: Trong Hoạt động thông tin - thư viện với vấn đề đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đại học Việt Nam
1 (2013) Trang: 1
Tạp chí: Seminar on library and information science education: Collaboration Among ASEAN Countries
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...