Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Trần Thị Quý (2014) Trang: 163-172
Tạp chí: Trong Hoạt động thông tin - thư viện với vấn đề đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đại học Việt Nam
Liên kết: http://

Kết hợp giữa lí thuyết và thực hành được áp dụng trong nhiều ngành. Mô hình này được sử dụng rất thành công ở các trường Y và cũng đã được áp dụng ở nhiều trường Đại học trên thế giới. Kể từ khi được thành lập, Bộ môn Quản trị Thông tin Thư viện đã đề xuất mô hình hợp tác giữa các môn học với thực tiễn công việc tại Trung tâm học liệu. Giáo viên của Bộ môn cũng là cán bộ thư viện, sinh viên ngoài giờ học sẽ có một số giờ làm việc nhất định tại các bộ phận của trung tâm học liệu. Bài viết này giới thiệu mô hình đào tạo ngành Thông tin học của trường đại học Cần Thơ như một minh chứng cho quan điểm hợp tác giữa đào tạo và thực tiễn hoạt động trong lĩnh vực thư viện.

Các bài báo khác
Số 22b (2012) Trang: 120-131
Tải về
6 (2016) Trang: 64-68
Tạp chí: Tạp chí Thư viện Việt Nam
2 (52) (2015) Trang: 56-60
Tạp chí: Tạp chí Thư viện Việt Nam
1 (2013) Trang: 1
Tạp chí: Seminar on library and information science education: Collaboration Among ASEAN Countries
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...