Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
6 (56) (2015) Trang: 47-49,23
Tạp chí: Thư viện Việt Nam

Proquest xuất hiện lần đầu tại Việt Nam vào năm 2004 tại Trung tâm Lưu trữ Tài liệu Quốc gia và Thư viện Khoa học Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2009, Trung tâm học liệu (TTHL) Đại học Cần Thơ (ĐHCT) tham gia nhóm Liên hiệp mua quyền truy cập toàn văn cơ sở dữ liệu (CSDL) Proquest. Từ năm 2012 cho đến nay, người dùng tại trường ĐHCT có thể truy cập vào CSDL này theo 02 hình thức: truy cập tại các máy tính trạm của TTHL hoặc dùng máy tính trong khuôn viên trường ĐHCT để sử dụng trực tiếp Proquest; hoặc truy cập CSDL thông qua tài khoản mà TTHL đã mua để đăng nhập vào trang web của Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia (Nasati) và Thư viện Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Tp. Hồ Chí Minh (Cesti). Tuy CSDL đã được đưa vào sử dụng trong thời gian dài tại TTHL nhưng số lượng sử dụng cũng như hiệu quả sử dụng của người dùng không cao dẫn đến tình trạng lãng phí nguồn học liệu có giá trị cao. Năm 2014 đã có một đề tài nghiên cứu được thực hiện tại trường đại học Cần Thơ nhằm đánh giá lại hiệu quả của công tác đào tạo kỹ năng thông tin và các hình thức quảng bá cơ sở dữ liệu ProQuest tại Trung tâm học liệu. Nhóm nghiên cứu cũng đề xuất một số biện pháp dựa kết nghiên cứu thực tiễn để nâng cao tần suất sử dụng cơ sở dữ liệu tại Trung tâm

Các bài báo khác
Số 22b (2012) Trang: 120-131
Tải về
6 (2016) Trang: 64-68
Tạp chí: Tạp chí Thư viện Việt Nam
2 (52) (2015) Trang: 56-60
Tạp chí: Tạp chí Thư viện Việt Nam
Trần Thị Quý (2014) Trang: 163-172
Tạp chí: Trong Hoạt động thông tin - thư viện với vấn đề đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đại học Việt Nam
1 (2013) Trang: 1
Tạp chí: Seminar on library and information science education: Collaboration Among ASEAN Countries
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...