Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2017) Trang: 100-108
Tạp chí: SLTV ứng dụng trong Nông nghiệp công nghệ cao
Liên kết:

Thí nghiệm được thực hiện nhằm xác định hiệu quả của các liều lượng bón kali đến năng suất và chất lượng của hai giống khoai lang tím (KLT) (Ipomoe batatas (L.) Lam.) tại huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long. Thí nghiệm được bố trí theo thể thức khối hoàn toàn ngẫu nhiên, hai nhân tố, ba lần lập lại, các nghiệm thức là tổ hợp của năm liều lượng bón phân kali khác nhau (0, 100, 150, 200 và 250 kg K2O/ha) trên hai giống khoai lang tím HL491 (Việt Nam) và giống khoai lang tím Lord (Nhật). Kết quả cho thấy, việc bổ sung kali liều lượng từ 100 kg K2O/ha đã làm tăng năng suất tổng và năng suất thương phẩm của hai giống khoai lang tím. Sử dụng kali từ 200 đến 250 kg K2O/ha đã giúp gia tăng hàm lượng đường tổng số, anthocyanin và flavonoid của cả hai giống KLT nhưng không làm thay đổi hàm lượng chất khô và tinh bột. Khi bón phân NPK ở liều lượng 100-80-250 kg/ha cho giống HL 491 và NPK 100-80-200 kg/ha cho giống KLT Lord giúp gia tăng lợi nhuận so với một số nghiệm thức còn lại.

Các bài báo khác
Số 22a (2012) Trang: 107-114
Tải về
Số 24a (2012) Trang: 117-125
Tải về
Số 16a (2010) Trang: 178-187
Tải về
Số 20a (2011) Trang: 68-76
Tải về
Số 21b (2012) Trang: 68-77
Tải về
Số 24b (2012) Trang: 8-17
Tải về
Tập 56, Số 2 (2020) Trang: 88-93
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...