Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 21b (2012) Trang: 68-77
Tải về

ABSTRACT

The study on ?Somatic embryogenesis and shoot regeneration of Dendrocalamus giganteus Wall. ex Munro from thin cell layer of micropropagated immature stem? was conducted at the lab of Plant Tissue Culture of Plant Physiology and Biochemistry Department, College of Agriculture and Applied Biology, Can Tho University, from January 2010 to April 2011. The results showed that: (i) Thin cell layer of micropropagated immature stem induced highest ratios of calli induction (81.34%) and compact calli formation (64.77%) on MS medium supplemented with NAA 2 mg/l and 2,4-D 7 mg/l after 8 weeks culture; (ii) This identified medium was also effective for calli development stages; (iii) From calli, somatic embryogenesis could initiate on MS medium supplemented with TDZ 0.01 mg/l (33.33%) after 3 weeks culture, and most of shoots grew very well.

Keywords: Dendrocalamus giganteus Wall. ex Munro, thin cell layer, NAA, 2,4-D, TDZ, BA, callus induction, shoot regeneration

Title: Somatic embryogenesis and shoot regeneration of the giant bamboo (Dendrocalamus giganteus Wall. ex Munro) from thin cell layer of micropropagated immature stem

TóM tă?t

Nghiên cứu ?Sự tạo phôi soma và tái sinh chồi tre Rồng (Dendrocalamus giganteus Wall. ex Munro) từ lớp mỏng tế bào của thân chồi non in vitro? đã được tiến hành tại Phòng nuôi cấy mô của Bộ môn Sinh Lý - Sinh Hoá, Khoa Nông Nghiệp & SHƯD, Trường Đại Học Cần Thơ, từ tháng 02/2010 đến tháng 04/2011. Kết quả đã đạt được như sau: (i) Nuôi cấy lớp mỏng tế bào của thân chồi non in vitro trên môi trường MS bổ sung NAA 2 mg/l kết hợp với 2,4- D 7 mg/l cho hiệu quả tạo mô sẹo cao (81,34%) và mô sẹo cứng chắc cao nhất (64,77%) sau 8 tuần nuôi cấy; (ii) Môi trường thích hợp cho sự sinh trưởng và phát triển của mô sẹo là môi trường MS + NAA 2 mg/l kết hợp với 2,4-D 7 mg/l; (iii) Sự tạo phôi soma (và tái sinh chồi cây tre Rồng) từ mô sẹo trên môi trường MS bổ sung TDZ 0,01 mg/l đạt được 33,33% vào thời điểm 3 tuần sau khi cấy, các chồi trong môi trường này sinh trưởng và phát triển tốt.

Từ khóa: cây tre Rồng (Dendrocalamus giganteus Wall. ex Munro), lớp mỏng tế bào, NAA, 2,4-D, TDZ, BA, mô sẹo, tái sinh chồi

Các bài báo khác
Số 22a (2012) Trang: 107-114
Tải về
Số 24a (2012) Trang: 117-125
Tải về
Số 16a (2010) Trang: 178-187
Tải về
Số 20a (2011) Trang: 68-76
Tải về
Số 24b (2012) Trang: 8-17
Tải về
Tập 56, Số 2 (2020) Trang: 88-93
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...