Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
17 (2017) Trang: 72-78
Tạp chí: Khoa học và Công nghệ Biển

Tình hình bệnh trên cá bóp và cá mú nuôi lồng biển ở quần đảo Nam Du, huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang được khảo sát thông qua phỏng vấn trực tiếp 25 hộ nuôi cá bóp và 25 hộ nuôi cá mú từ tháng 10-12/2013. Kết quả khảo sát cho thấy, bệnh trên cá bóp và cá mú xuất hiện quanh năm nhưng tập trung chủ yếu vào tháng 4-5 và tháng 7-9. Các bệnh xuất hiện trên cá bóp gồm bệnh lở loét chiếm 72%, xuất huyết 64%, mù mắt 100% và trong quá trình nuôi không có sử dụng hóa chất, chỉ sử dụng các loại kháng sinh dùng để trị bệnh như tetracycline, streptomycin, rifamycin, oxytetracycline. Các bệnh xuất hiện trên cá mú gồm bệnh lở loét chiếm 50%, xuất huyết 38,4%, mù mắt 11,5% và 23,1% bệnh do ký sinh trùng và trong quá trình nuôi cá mú các loại hóa chất (thuốc tím, iodine, sunfat đồng) và các loại kháng sinh (rifamycin, oxytetracycline, tetracycline, ampicillin, nutroplex) rất ít được sử dụng. Hầu hết người nuôi còn thiếu kiến thức về chẩn đoán và phòng, trị bệnh trên cá nuôi.

Các bài báo khác
Vol. 54, No. 8 (2018) Trang: 105-113
Tải về
Số 39 (2015) Trang: 108-117
Tải về
Số 04 (2005) Trang: 109-118
Tải về
Số 25 (2013) Trang: 125-131
Tải về
Số 26 (2013) Trang: 143-148
Tải về
Số Thủy sản 2014 (2014) Trang: 145-157
Tải về
Số 14 (2010) Trang: 177-185
Tải về
Số 14 (2010) Trang: 186-194
Tải về
Tập 56, Số CĐ Thủy sản (2020) Trang: 218-223
Tải về
Tập 56, Số CĐ Thủy sản (2020) Trang: 232-240
Tải về
Tập 56, Số CĐ Thủy sản (2020) Trang: 37-42
Tải về
Tập 56, Số CĐ Thủy sản (2020) Trang: 43-47
Tải về
Số 38 (2015) Trang: 61-65
Tải về
Tập 54, Số CĐ Thủy sản (2018) Trang: 72-77
Tác giả: Lý Văn Khánh
Tải về
Số 16a (2010) Trang: 81-89
Tải về
Số 37 (2015) Trang: 97-104
Tải về
9 (2017) Trang: 100-107
Tác giả: Lý Văn Khánh
Tạp chí: Tạp chí nghề cá Sông Cửu Long, ISSN 1859-1159
3 (2017) Trang: 105-108
Tác giả: Lý Văn Khánh
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam, ISSN: 1859-1558
(2016) Trang: 316-324
Tạp chí: Ký yếu hội nghị Khoa học trẻ thủy sản toàn quốc lần thứ VII, Viện nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản II, 9/2016. TP HCM
(2016) Trang: 262-273
Tạp chí: Ký yếu hội nghị Khoa học trẻ thủy sản toàn quốc lần thứ VII, Viện nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản II, 9/2016. TP HCM
Nguyen Thanh Phuong (2015) Trang: 48
Tạp chí: Feed and feeding management for healthier aquaculture and profit
1 (2013) Trang: 1
Tác giả: Lý Văn Khánh
Tạp chí: Nghiên cứu đặc điểm sinh học sinh sản và thử nghiệm sản xuất giống cá nâu
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...