Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2016) Trang: 316-324
Tạp chí: Ký yếu hội nghị Khoa học trẻ thủy sản toàn quốc lần thứ VII, Viện nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản II, 9/2016. TP HCM
Liên kết:

Nghiên cứu hiện trạng kỹ thuật và tài chính của mô hình nuôi tôm càng xanh ở huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau nhằm làm cơ sở đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả nghề nuôi và phục vụ công tác quy hoạch và quản lý nghề nuôi tôm càng xanh. Nghiên cứu được thực hiện thông qua việc phỏng vấn trực tiếp 30 hộ nuôi tôm càng xanh ở huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau từ tháng 9-11/2015. Kết quả khảo sát cho thấy diện tích nuôi trung bình 16.260 m2, tỉ lệ diện tích mương bao 27,9%, chiều sâu mực nước mương bao 1,44 m, mật độ 0,97 con/ m2, sau 6 tháng nuôi kích cỡ tôm đạt 57,5 g/con, năng suất trung bình 166 kg/ha/năm. Tổng chi phí biến đổi của tôm càng xanh 5,79 triệu đồng/ha/năm, chi phí giống chiếm tỉ trọng cao nhất 31%,  lợi nhuận thu vào 14,1 triệu đồng/ha/năm, tỷ suất lợi nhuận 2,53. Năng suất lúa 4.877 kg/ha/năm, lợi nhuận 11,6 triệu đồng/ha/năm, tỷ suất lợi nhuận 0,87. Tổng chi phí đầu tư trong năm trên ruộng canh tác là 26,6 triệu đồng/ha/năm, lợi nhuận 117 triệu đồng/ha/năm, hiệu quả sử dụng vốn 5,75 và tỷ suất lợi nhuận 4,42.

Các bài báo khác
Vol. 54, No. 8 (2018) Trang: 105-113
Tải về
Số 39 (2015) Trang: 108-117
Tải về
Số 04 (2005) Trang: 109-118
Tải về
Số 25 (2013) Trang: 125-131
Tải về
Số 26 (2013) Trang: 143-148
Tải về
Số Thủy sản 2014 (2014) Trang: 145-157
Tải về
Số 14 (2010) Trang: 177-185
Tải về
Số 14 (2010) Trang: 186-194
Tải về
Tập 56, Số CĐ Thủy sản (2020) Trang: 218-223
Tải về
Tập 56, Số CĐ Thủy sản (2020) Trang: 232-240
Tải về
Tập 56, Số CĐ Thủy sản (2020) Trang: 37-42
Tải về
Tập 56, Số CĐ Thủy sản (2020) Trang: 43-47
Tải về
Số 38 (2015) Trang: 61-65
Tải về
Tập 54, Số CĐ Thủy sản (2018) Trang: 72-77
Tác giả: Lý Văn Khánh
Tải về
Số 16a (2010) Trang: 81-89
Tải về
Số 37 (2015) Trang: 97-104
Tải về
9 (2017) Trang: 100-107
Tác giả: Lý Văn Khánh
Tạp chí: Tạp chí nghề cá Sông Cửu Long, ISSN 1859-1159
3 (2017) Trang: 105-108
Tác giả: Lý Văn Khánh
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam, ISSN: 1859-1558
(2016) Trang: 262-273
Tạp chí: Ký yếu hội nghị Khoa học trẻ thủy sản toàn quốc lần thứ VII, Viện nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản II, 9/2016. TP HCM
Nguyen Thanh Phuong (2015) Trang: 48
Tạp chí: Feed and feeding management for healthier aquaculture and profit
1 (2013) Trang: 1
Tác giả: Lý Văn Khánh
Tạp chí: Nghiên cứu đặc điểm sinh học sinh sản và thử nghiệm sản xuất giống cá nâu
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...