Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
9 (2016) Trang: 82-89
Tạp chí: Tạp chí nông nghiệp và phát triển nông thôn
Liên kết:

Bệnh gan thận mủ hiện đang là bệnh gây nhiều thiệt hại cho nghề nuôi cá lóc (Channas striata) ở Đồng Bằng Sông Cửu Long. Cá lóc bệnh có dấu hiệu bệnh lý đặc trưng là các nội quan gan, thận và tỳ tạng sưng và có những đốm trắng với đường kính từ  0,1 – 0,2 mm. Vi khuẩn phân lập từ cá lóc bệnh gan thận mủ được định danh là Aeromonas schubertii dựa trên những đặc điểm hình thái, sinh lý, sinh hóa, kit API 20E, PCR và giải trình tự gen 16S rRNA. Thí nghiệm cảm nhiễm bằng phương pháp tiêm cho thấy A. schubertii có khả năng gây bệnh gan thận mủ trên cá lóc với dấu hiệu bệnh lý giống như cá bệnh được thu trong ao nuôi với giá trị LD50 khoảng 3,32 x 104 CFU/ml. Kết quả phân tích mô bệnh học các mẫu cá bệnh ghi nhận được những biểu hiện mô bệnh học đặc trưng ở một số loài cá bị bệnh gan thận mủ do nhiễm vi khuẩn là sự hình thành các u hạt và các ổ viêm trên các cơ quan gan, thận, tỳ tạng và cơ. Đây là báo cáo đầu tiên về bệnh gan thận mủ do A. schubertii gây ra trên cá lóc nuôi ở Việt Nam.  

Các bài báo khác
Số 21b (2012) Trang: 1-9
Tải về
Số 21b (2012) Trang: 10-18
Tải về
Số 22c (2012) Trang: 106-118
Tải về
Số 25 (2013) Trang: 11-18
Tải về
Tập 56, Số 2 (2020) Trang: 110-116
Tải về
Số 04 (2005) Trang: 136-144
Tải về
Số 13 (2010) Trang: 144-150
Tải về
Số 22c (2012) Trang: 146-154
Tải về
Số 13 (2010) Trang: 151-159
Tải về
Số 22c (2012) Trang: 173-182
Tải về
Số 22c (2012) Trang: 194-202
Tải về
Số 07 (2007) Trang: 198-202
Tải về
Số 22c (2012) Trang: 203-212
Tải về
Số 15a (2010) Trang: 214-223
Tải về
Số 40 (2015) Trang: 60-66
Tải về
Số 34 (2014) Trang: 70-76
Tải về
Số 36 (2015) Trang: 72-80
Tải về
Số 05 (2006) Trang: 85-94
Tải về
(2017) Trang: 105-108
Tạp chí: LARVI 2017 7th Fish and Shell fish larviculture symposium, September, 4-7, 2017, Gent university, Belgium,
(2014) Trang: 299
Tạp chí: Diseases in Asian aquaculture, Ho Chi Minh city, 24-28 November 2014
(2014) Trang: 172
Tạp chí: Diseases in Asian aquaculture, Ho Chi Minh city, 24-28 November 2014
1 (2013) Trang: 1
Tạp chí: Diseases of Aquatic Organisms
1 (2012) Trang: 148
Tạp chí: HN KHT ngành Thủy sản III
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: IFS 2012
(2011) Trang:
Tạp chí: Aqua Culture Asia Pacific Magazine
(2011) Trang:
Tạp chí: Báo cáo khoa học Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc 2009
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...