Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 04 (2005) Trang: 136-144
Tải về

Abstract

A study was conducted to test the susceptibility of chloramphenicol (CHL) resistant bacterial isolates (n=196) originating from aquaculture farms to six antimicrobials. Results of antibiotic susceptibility testing showed that resistance to CHL alone was rare (2%). The majority of isolates tested (59%) exhibited multi-resistance to three or four antibiotics in addition to CHL. The most common profiles (34%) included resistance to CHL, ampicillin, tetracyline, trimethoprim/sulfamethoxazole with/or without nitrofurantoin. the CHL-resistant isolates (29%) were found to be relatively more susceptible to norfloxacin. Ninety?one percent of the resistant isolates were shown to possess a MIC to CHL between 512?³1.024 ppm. There is a statistical evidence (p<0.05) that strains with few resistance (1-2) has lowest MIC values than strains with many resistances (3-6).

Keywords: antibiotic resistance, chloramphenicol, aquaculture,MekongRiverDelta

Title: Antibiotic susceptibility testing of aquaculture associated bacteria originating from integrated farming systems in theMekongRiverDelta,Viet Nam 

TóM TắT

Sự kháng kháng sinh của các dòng vi khuẩn kháng chloramphenicol (CHL) thu từ các ao nuôi thuỷ sản đã được xác định. Có 196 dòng vi khuẩn được thử với 6 kháng sinh và kết quả kháng sinh đồ cho thấy số dòng chỉ kháng CHL chiếm tỉ lệ 2%. Phần lớn các dòng vi khuẩn thí nghiệm có thể kháng với nhiều loại kháng sinh. Có 59% dòng vi khuẩn kháng 4 hay 5 loại kháng sinh trong đó có CHL. Có 34% kháng nhiều kháng sinh như CHL, ampicillin, tetracyline, trimethoprim/sulfamethoxazole hoặc CHL, ampicillin, tetracyline, trimethoprim/sulfamethoxazole và nitrofurantoin. Các dòng kháng CHL lại mẫn cảm với norfloxacin hơn (29%). Có 91 % các dòng vi khuẩn thử nghiệm có giá trị MIC từ 512 đến ³1.024 ppm. Những dòng vi khuẩn kháng từ 1-2 thuốc kháng sinh gồm cả CHL thường có giá trị MIC thấp hơn (p<0,05) những dòng vi khuẩn kháng với 3-4 loại thuốc kháng sinh.

Từ khóa: antibiotic resistance, chloramphenicol, aquaculture,MekongRiverDelta

Các bài báo khác
Số 21b (2012) Trang: 1-9
Tải về
Số 21b (2012) Trang: 10-18
Tải về
Số 22c (2012) Trang: 106-118
Tải về
Số 25 (2013) Trang: 11-18
Tải về
Tập 56, Số 2 (2020) Trang: 110-116
Tải về
Số 13 (2010) Trang: 144-150
Tải về
Số 22c (2012) Trang: 146-154
Tải về
Số 13 (2010) Trang: 151-159
Tải về
Số 22c (2012) Trang: 173-182
Tải về
Số 22c (2012) Trang: 194-202
Tải về
Số 07 (2007) Trang: 198-202
Tải về
Số 22c (2012) Trang: 203-212
Tải về
Số 15a (2010) Trang: 214-223
Tải về
Số 40 (2015) Trang: 60-66
Tải về
Số 34 (2014) Trang: 70-76
Tải về
Số 36 (2015) Trang: 72-80
Tải về
Số 05 (2006) Trang: 85-94
Tải về
(2017) Trang: 105-108
Tạp chí: LARVI 2017 7th Fish and Shell fish larviculture symposium, September, 4-7, 2017, Gent university, Belgium,
(2014) Trang: 299
Tạp chí: Diseases in Asian aquaculture, Ho Chi Minh city, 24-28 November 2014
(2014) Trang: 172
Tạp chí: Diseases in Asian aquaculture, Ho Chi Minh city, 24-28 November 2014
1 (2013) Trang: 1
Tạp chí: Diseases of Aquatic Organisms
1 (2012) Trang: 148
Tạp chí: HN KHT ngành Thủy sản III
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: IFS 2012
(2011) Trang:
Tạp chí: Aqua Culture Asia Pacific Magazine
(2011) Trang:
Tạp chí: Báo cáo khoa học Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc 2009
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...