Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 36 (2015) Trang: 72-80
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 20/06/2014

Ngày chấp nhận: 26/02/2015

Title:

Histopathological characteristics of hemorrhagic disease in commercial cultured mudskipper (Pseudapocryptes lanceolatus)

Từ khóa:

Cá bống kèo (Pseudapocryptes lanceolatus), bệnh xuất huyết, mô bệnh học

Keywords:

Mudskipper (Pseudapocryptes lanceolatus), hemorrhagic disease, histopathology

ABSTRACT

Hemorrhagic disease has caused severe economic losses for mudskipper (Pseudapocryptes lanceolatus) farms in some provinces in the Mekong Delta. Diseased mudskipper samples were collected from intensive culture ponds in Soc Trang and Bac Lieu provinces with the clinical signs including hemorrhage on the body surface, fin, anal and gill cover, the internal organ cavity contained fluid with bad smell, hemorrhage or white on liver. Microscopic observation of fresh smear and stained with Wright & Giemsa of liver, kidney from these specimens revealed small cocci, gram positive bacterial cells. They attacked and broke the membrane of red blood cells. Histopathological examination of diseased specimens showed structural changes of tissues, congestion and haemorrhage in liver, gill, and kidney tissues. This study provides valuable information for further research for prevention and treatment of hemorrhagic disease on mudskipper.

TÓM TẮT

Bệnh xuất huyết gây thiệt hại lớn cho nghề nuôi cá kèo (Pseudapocryptes lanceolatus) thâm canh ở một số tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long. Mẫu bệnh phẩm được thu ở một số ao nuôi cá kèo thâm canh trên địa bàn các tỉnh Bạc Liêu và Sóc Trăng với một số dấu hiệu như xuất huyết trên bề mặt cơ thể, vây, hậu môn và nắp mang, xoang nội quan chứa dịch có mùi hôi, gan xuất huyết hoặc trắng nhợt, tỳ tạng sưng to, thận teo nhỏ. Quan sát kính phết mẫu tươi mô gan, thận nhuộm Wright và Giemsa phát hiện nhiều cầu khuẩn, Gram dương. Vi khuẩn tấn công và làm vỡ màng tế bào hồng cầu. Kết quả phân tích mô bệnh học các mẫu cá bệnh cho thấy cấu trúc mô gan, mang và thận bị biến đổi kèm theo hiện tượng sung huyết và xuất huyết. Kết quả nghiên cứu này cung cấp thông tin quan trọng cho các nghiên cứu tiếp theo về phòng và trị bệnh xuất huyết ở cá bống kèo.

Các bài báo khác
Số 21b (2012) Trang: 1-9
Tải về
Số 21b (2012) Trang: 10-18
Tải về
Số 22c (2012) Trang: 106-118
Tải về
Số 25 (2013) Trang: 11-18
Tải về
Tập 56, Số 2 (2020) Trang: 110-116
Tải về
Số 04 (2005) Trang: 136-144
Tải về
Số 13 (2010) Trang: 144-150
Tải về
Số 22c (2012) Trang: 146-154
Tải về
Số 13 (2010) Trang: 151-159
Tải về
Số 22c (2012) Trang: 173-182
Tải về
Số 22c (2012) Trang: 194-202
Tải về
Số 07 (2007) Trang: 198-202
Tải về
Số 22c (2012) Trang: 203-212
Tải về
Số 15a (2010) Trang: 214-223
Tải về
Số 40 (2015) Trang: 60-66
Tải về
Số 34 (2014) Trang: 70-76
Tải về
Số 05 (2006) Trang: 85-94
Tải về
(2017) Trang: 105-108
Tạp chí: LARVI 2017 7th Fish and Shell fish larviculture symposium, September, 4-7, 2017, Gent university, Belgium,
(2014) Trang: 299
Tạp chí: Diseases in Asian aquaculture, Ho Chi Minh city, 24-28 November 2014
(2014) Trang: 172
Tạp chí: Diseases in Asian aquaculture, Ho Chi Minh city, 24-28 November 2014
1 (2013) Trang: 1
Tạp chí: Diseases of Aquatic Organisms
1 (2012) Trang: 148
Tạp chí: HN KHT ngành Thủy sản III
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: IFS 2012
(2011) Trang:
Tạp chí: Aqua Culture Asia Pacific Magazine
(2011) Trang:
Tạp chí: Báo cáo khoa học Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc 2009
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...