Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
6 (67) (2016) Trang: 59-64
Tạp chí: Kho học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam
Liên kết:

Đề tài được thực hiện nhằm xác định hiệu quả của mật độ trồng và việc bổ sung một số loại hóa chất chứa canxi và silic qua lá đến năng suất và chất lượng ba giống khoai lang tím (Ipomoe batatas (L.) Lam.). Kết quả cho thấy, giống khoai lang tím Nhật Lord và giống tím Malaysia nhập nội có trọng lượng dây, đường kính củ, số củ thương phẩm và năng suất cao hơn so với giống tím Nhật HL491 nhưng hàm lượng anthocyanin thấp hơn. Các giống khoai đạt số củ và năng suất củ thương phẩm cao nhất ở thời điểm 138 NSKT. Mật độ trồng khác nhau không ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng của từng giống. Nghiệm thức được phun hai lần CaSiO3, Ca(NO3)2 và Na2SiO3 ở nồng độ 500 mg/L không có sự khác về năng suất và phẩm chất nhưng bổ sung Ca(NO3)2 qua lá giúp gia tăng hàm lượng đường tổng số và hàm lượng tinh bột trong thịt củ so với đối chứng.

Các bài báo khác
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 109-118
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 16-27
Tải về
Tập 54, Số CĐ Nông nghiệp (2018) Trang: 173-181
Tải về
Số 16a (2010) Trang: 188-198
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 200-209
Tải về
Số 46 (2016) Trang: 61-69
Tải về
Tập 56, Số 2 (2020) Trang: 94-99
Tải về
Số 37 (2015) Trang: 99-110
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...