Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
12 (2017) Trang: 95-100
Tạp chí: nông nghiệp & phát triển nông thôn
Liên kết:

Naphthalene acetic acid (NAA) là một chất điều hòa sinh trưởng thực vật được sử dụng hiệu quả trong việc thúc đẩy sự hình thành rễ cũng như chất lượng rễ trong nhân giống cây trồng. Đề tài được thực hiện nhằm mục đích khảo sát ảnh hưởng của NAA đến khả năng ra rễ của cành giâm cây bông trang đỏ (Ixora chinensis L.) và cây dâm bụt kép hồng (Hibiscus rosa-sinenis L.). Thí nghiệm được bố trí theo thể thức hoàn toàn ngẫu nhiên gồm 4-5 nghiệm thức tùy loại hoa gồm nghiệm thức đối chứng (nhúng cồn 50o) và xử lý NAA 5 giây với các nồng độ khác nhau trước khi giâm vào giá thể có chứa tro trấu và xơ dừa với tỷ lệ 3:1, thí nghiệm có 4 lần lập lại (20 cành giâm/lần lập lại). Kết quả thí nghiệm cho thấy, đối với cành giâm cây bông trang đỏ, sử dụng NAA ở nồng độ 750 ppm và 1.000 ppm giúp cành giâm cây bông trang đỏ ra rễ sớm (>30% ở thời điểm 2 tuần SKG), làm tăng số rễ, tỷ lệ ra rễ và chiều dài rễ của cành giâm. Đối với cây dâm bụt kép hồng, nhúng NAA nồng độ từ 1.000 ppm giúp gia tăng số rễ, chiều dài rễ, tỷ lệ ra rễ cũng như tỷ lệ sống của cành giâm đạt từ 92,5 – 95% so với nghiệm thức đối chứng (chỉ 60%) sau 4 tuần xử lý.

Các bài báo khác
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 109-118
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 16-27
Tải về
Tập 54, Số CĐ Nông nghiệp (2018) Trang: 173-181
Tải về
Số 16a (2010) Trang: 188-198
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 200-209
Tải về
Số 46 (2016) Trang: 61-69
Tải về
Tập 56, Số 2 (2020) Trang: 94-99
Tải về
Số 37 (2015) Trang: 99-110
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...