Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
3866 (1) (2014) Trang: 105?121
Tạp chí: ZOOTAXA

The 'acaecate' Pheretima group from Vietnam is revised, with description of a new species, Polypheretima mekongmontis sp. nov. A total of 18 species of three genera, Metapheretima Michaelsen, 1928, Planapheretima Michaelsen, 1934, and Polypheretima Michaelsen, 1934 has been recorded from Vietnam. Caecate species of Planapheretima are included here as well. Planapheretima arboricola (Rosa, 1890), Pl. lacertina (Chen, 1946), Pl. tenebrica (Chen, 1946), Polypheretima elongata (Perrier, 1872), and Po. taprobanae (Beddard, 1892) are originally recorded from other countries; all remaining species are native to Vietnam. The species Polypheretima tani (Thai, 1996) and Po. tiencanhensis (Pham, 1995) are transferred to the genus Metapheretima. A key to species and distribution maps are also presented.

Các bài báo khác
Số 32 (2014) Trang: 106-119
Tải về
Số 22a (2012) Trang: 143-153
Tải về
Số 10 (2008) Trang: 59-66
Tải về
Số 53 (2017) Trang: 96-107
Tải về
Số 45 (2016) Trang: 97-109
Tải về
38(4) (2016) Trang: 442-448
Tạp chí: Tạp chí Sinh học
1 (2012) Trang: 202
Tạp chí: Nghiên cứu giảng dạy Sinh học
57 (2012) Trang: 72
Tạp chí: Che Bio Sci
1 (2012) Trang: 385
Tạp chí: Nghiên cứu giảng dạy Sinh học
 

CTUJoS indexed by Crossref

Vietnamese | English


BC thường niên 2019


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...