Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
55:52 (2016) Trang: 1-13
Tạp chí: Zoological Studies
Liên kết:

Tung T. Nguyen, Dang H. Lam, and Anh D. Nguyen (2016) The giant earthworms from Vietnam are being reviewed to consist of six species, Amynthas dangi (Thai, 1984), A. munglonganus (Thai & Tran, 1986) comb. nov., A. ghilarovi (Thai, 1982), and three new, A. munglongoides sp. nov., A. antoanensis sp. nov. and A. konkakinh sp. nov. All six species have lengths ranging 300-680 mm, diameter ca. 16-20 mm, and without copulatory pouches. The new species, A. munglongoides sp. nov. is characterised by three pairs of spermathecal pores in intersegment 5/6/7/8, genital markings paired in vii, viii and xviii. A. antoanensis sp. nov. is distinguished by four pairs of spermathecal pores in 5/6/7/8/9, genital marking paired in viii, ix, and xviii. A. konkakinh sp. nov. is recognised by four pairs of spermathecal pores in 5/6/7/8/9, genital marking single in viii, paired in xviii. In addition, a key to all six gigantic species in Vietnam is also provided.

Các bài báo khác
Số 32 (2014) Trang: 106-119
Tải về
Số 22a (2012) Trang: 143-153
Tải về
Số 10 (2008) Trang: 59-66
Tải về
Số 53 (2017) Trang: 96-107
Tải về
Số 45 (2016) Trang: 97-109
Tải về
38(4) (2016) Trang: 442-448
Tạp chí: Tạp chí Sinh học
1 (2012) Trang: 202
Tạp chí: Nghiên cứu giảng dạy Sinh học
57 (2012) Trang: 72
Tạp chí: Che Bio Sci
1 (2012) Trang: 385
Tạp chí: Nghiên cứu giảng dạy Sinh học
 

CTUJoS indexed by Crossref

Vietnamese | English


BC thường niên 2019


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...