Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
3905 (4) (2015) Trang: 593–600
Tạp chí: zootaxa

The paper provides descriptions of three new species of the earthworm genus Polypheretima Michaelsen, 1934 from Dong
Nai Province, South Vietnam. They are named Po. cattienensis sp. nov., Po. militium sp. nov., and Po. cordata sp. nov..
All three species are characterized by spermathecal pores in 5/6/7 and the absence of genital markings. Po. cattienensis
sp. nov. is distinguished by paired spermathecal pores and seven spermathecae per porus. Po. militium sp. nov. is diagnosed
by paired spermathecal pores and a variable number of spermathecae, 21–40 altogether, with 7–17 in 5/6 and 11–23
in 6/7. Po. cordata sp. nov. is recognized by one pair of spermathecal pores in 5/6 and two in 6/7, by only one spermatheca
per porus, and by a heart-shaped spermathecal ampulla.

Các bài báo khác
Số 32 (2014) Trang: 106-119
Tải về
Số 22a (2012) Trang: 143-153
Tải về
Số 10 (2008) Trang: 59-66
Tải về
Số 53 (2017) Trang: 96-107
Tải về
Số 45 (2016) Trang: 97-109
Tải về
38(4) (2016) Trang: 442-448
Tạp chí: Tạp chí Sinh học
1 (2012) Trang: 202
Tạp chí: Nghiên cứu giảng dạy Sinh học
57 (2012) Trang: 72
Tạp chí: Che Bio Sci
1 (2012) Trang: 385
Tạp chí: Nghiên cứu giảng dạy Sinh học
 

CTUJoS indexed by Crossref

Vietnamese | English


BC thường niên 2019


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...