Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
VOL. 51, NOS. 15–16, 883–915 (2017) Trang: 883-915
Tạp chí: Journal of Natural History
Liên kết:

An earthworm inventory was conducted on three islands (Hon Tre, Lai Son and An Son) in the southernmost part of Vietnam. A total of 13 species and subspecies belonging to four genera and two families were collected from 49 sampling sites. The genus Metaphire Sims & Easton, 1972 is dominant with six species and subspecies, Metaphire anomala (Michaelsen, 1907), Metaphire bahli (Gates, 1945), Metaphire houlleti (Perrier, 1872), Metaphire mangophila (Nguyen, 2011), Metaphire kiengiangensis Nguyen & Trinh, 2015, Metaphire peguana laisonensis subsp. nov. Two new species, Polypheretima dorsotheca sp. anov. and Polypheretima insularis sp. nov., and a new subspecies Metaphire peguana laisonensis subsp. nov. are described. Additionally, Amynthas alteradamae (Michaelsen, 1934) and Amynthas tertiadamae (Michaelsen, 1934) are re-described based on fresh material. An identification key to species is also provided. 

Các bài báo khác
Số 32 (2014) Trang: 106-119
Tải về
Số 22a (2012) Trang: 143-153
Tải về
Số 10 (2008) Trang: 59-66
Tải về
Số 53 (2017) Trang: 96-107
Tải về
Số 45 (2016) Trang: 97-109
Tải về
38(4) (2016) Trang: 442-448
Tạp chí: Tạp chí Sinh học
1 (2012) Trang: 202
Tạp chí: Nghiên cứu giảng dạy Sinh học
57 (2012) Trang: 72
Tạp chí: Che Bio Sci
1 (2012) Trang: 385
Tạp chí: Nghiên cứu giảng dạy Sinh học
 

CTUJoS indexed by Crossref

Vietnamese | English


BC thường niên 2019


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...