Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
63 (2015) Trang: 461–470
Tạp chí: RAFFLES BULLETIN OF ZOOLOGY

The paper deals with the polythecate earthworms of the genus Metaphire Sims & Easton, 1972 from
Vietnam. A total of four species is recorded from Vietnam including three new species, namely M. kiengiangensis,
new species, from Kien Giang province, M. dorsomultitheca, new species, from An Giang province, and M.
mangophiloides, new species, from Dong Nai province. M. kiengiangensis is recognised by large size, spermathecal
pores ventral in intersegments 6/7/8/9 and two pairs of genital markings in 17/18 and 18/19. M. dorsomultitheca is
diagnosed by small size, spermathecal pores located dorsally in intersegments 7/8/9, and two pairs of genital markings
present, but hiding inside copulatory pouches. M. mangophiloides is distinguished by medium size, spermathecal
pores lateroventral in intersegment 5/6, and the absence of genital markings in both spermathecal and male regions.

Các bài báo khác
Số 32 (2014) Trang: 106-119
Tải về
Số 22a (2012) Trang: 143-153
Tải về
Số 10 (2008) Trang: 59-66
Tải về
Số 53 (2017) Trang: 96-107
Tải về
Số 45 (2016) Trang: 97-109
Tải về
38(4) (2016) Trang: 442-448
Tạp chí: Tạp chí Sinh học
1 (2012) Trang: 202
Tạp chí: Nghiên cứu giảng dạy Sinh học
57 (2012) Trang: 72
Tạp chí: Che Bio Sci
1 (2012) Trang: 385
Tạp chí: Nghiên cứu giảng dạy Sinh học
 

CTUJoS indexed by Crossref

Vietnamese | English


BC thường niên 2019


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...