Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Chờ xuất bản
Tạp chí quốc tế 2015
Số tạp chí 3905 (4)(2015) Trang: 593–600
Tạp chí: zootaxa

The paper provides descriptions of three new species of the earthworm genus Polypheretima Michaelsen, 1934 from Dong
Nai Province, South Vietnam. They are named Po. cattienensis sp. nov., Po. militium sp. nov., and Po. cordata sp. nov..
All three species are characterized by spermathecal pores in 5/6/7 and the absence of genital markings. Po. cattienensis
sp. nov. is distinguished by paired spermathecal pores and seven spermathecae per porus. Po. militium sp. nov. is diagnosed
by paired spermathecal pores and a variable number of spermathecae, 21–40 altogether, with 7–17 in 5/6 and 11–23
in 6/7. Po. cordata sp. nov. is recognized by one pair of spermathecal pores in 5/6 and two in 6/7, by only one spermatheca
per porus, and by a heart-shaped spermathecal ampulla.

Các bài báo khác
Số tạp chí 120 (9)(2015) Trang: 6363–6383
Tạp chí: Journal of Geophysical Research: Oceans
Số tạp chí Volume 2, No.2(2015) Trang: 1-5
Tạp chí: Suan Sunandha Science and Technology Journal
Số tạp chí 1(2015) Trang: 15-22
Tạp chí: GMSARN International Journal


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...