Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí quốc tế 2015
Số tạp chí 506(2015) Trang: 127-136
Tạp chí: ZooKeys

The paper deals with Pheretima multitheca multitheca Chen, 1938 recorded from Vietnam (non Pheretima
multitheca Chen, 1938 now in Metaphire from Hainan Island). As a result, a new species, Amynthas erroneous
sp. n., is revealed from materials which were previously misidentified as Pheretima multitheca multitheca.
The new species is obviously distinguished from other Amynthas species by multiple spermathecal
pores lateroventral in intersegments 5/6/7/8/9, and presence of two pairs of crescentic genital markings
in xviii. In addition, another new species, Amynthas nhonmontis sp. n., is described and easily recognized
by multiple spermathecal pores ventral in intersegments 5/6/7/8 and three pairs of genital markings in
xvii, xix and xx.

Các bài báo khác
Số tạp chí 120 (9)(2015) Trang: 6363–6383
Tạp chí: Journal of Geophysical Research: Oceans
Số tạp chí Volume 2, No.2(2015) Trang: 1-5
Tạp chí: Suan Sunandha Science and Technology Journal
Số tạp chí 1(2015) Trang: 15-22
Tạp chí: GMSARN International Journal


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...