Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Chờ xuất bản
Tạp chí quốc tế 2015
Số tạp chí 63(2015) Trang: 461–470
Tạp chí: RAFFLES BULLETIN OF ZOOLOGY

The paper deals with the polythecate earthworms of the genus Metaphire Sims & Easton, 1972 from
Vietnam. A total of four species is recorded from Vietnam including three new species, namely M. kiengiangensis,
new species, from Kien Giang province, M. dorsomultitheca, new species, from An Giang province, and M.
mangophiloides, new species, from Dong Nai province. M. kiengiangensis is recognised by large size, spermathecal
pores ventral in intersegments 6/7/8/9 and two pairs of genital markings in 17/18 and 18/19. M. dorsomultitheca is
diagnosed by small size, spermathecal pores located dorsally in intersegments 7/8/9, and two pairs of genital markings
present, but hiding inside copulatory pouches. M. mangophiloides is distinguished by medium size, spermathecal
pores lateroventral in intersegment 5/6, and the absence of genital markings in both spermathecal and male regions.

Các bài báo khác
Số tạp chí 120 (9)(2015) Trang: 6363–6383
Tạp chí: Journal of Geophysical Research: Oceans
Số tạp chí Volume 2, No.2(2015) Trang: 1-5
Tạp chí: Suan Sunandha Science and Technology Journal
Số tạp chí 1(2015) Trang: 15-22
Tạp chí: GMSARN International Journal


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...