Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2017
Số tạp chí 15(1)(2017) Trang: 121-131
Tạp chí: Công nghệ sinh học

Vi sinh vật đất đóng vai trò quan trọng trong việc gia tăng lượng lân hữu dụng giúp cây trồng hấp thu dễ dàng. Mục tiêu của nghiên cứu nhằm phân lập, tuyển chọn và định danh vi khuẩn hòa tan lân tốt nhất từ15 mẫu đất nhiễm mặn trong mô hình canh tác lúa-tôm ở Bạc Liêu, Cà Mau, Sóc Trăng, Kiên Giang và Bến Tre trên môi trường NBRIP chứa 1% NaCl. Hàm lượng lân hòa tan được xác định bằng phương pháp hiện màu Molybdate. Kết quả nghiên cứu cho thấy 95 dòng vi khuẩn phân lập thểhiện định tính chức năng hòa tan lân trên môi trường NBRIP bổsung 1% NaCl thông qua sựhiện diện của vòng halo bên ngoài khuẩn lạc. Hai mươi trong tổng số95 dòng vi khuẩn phân lập thểhiện khảnăng hòa tan lân rất cao (>1000 mg.L -1 ). Dòng vi khuẩn kýhiệu BL1-10 hòa tan lân cao nhất đạt 2044 mg.L -1 sau 5 ngày thí nghiệm. Dòng vi khuẩn này hòa tan lân tốt ởnhiệt độ40 o C, dãy độmặn từ0,5-5% NaCl và mức pH từ3-5. Thuốc trừbệnh cây trồng: DA roral, Topsin M và Antracol 70WP không ảnh hưởng đến mật sốcũng nhưhoạt tính hòa tan lân của BL1-10. Tuy nhiên, dòng vi khuẩn BL1-10 bị ức chếhoàn toàn vềmật sốvà chức năng hòa tan lân bởi thuốc trừbệnh cây trồng, Ridomil Gold. Dòng vi khuẩn BL1-10 được định danh như Burkholderia sp. BL1-10. Tóm lại, dòng vi khuẩn Burkholderia sp. BL1-10 có tiềm năng ứng dụng làm phân bón sinh học cho canh tác lúa trên nền đất nhiễm mặn ở ĐBSCL.

Các bài báo khác
Số tạp chí 4(2017) Trang: 89-97
Tạp chí: Phân tích Hóa, Lý và Sinh học
Số tạp chí 81(2017) Trang: 114-120
Tạp chí: Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam
Số tạp chí 55(5E34)(2017) Trang: 1-5
Tạp chí: Tạp chí Hóa học
Số tạp chí 4(2017) Trang: 29-44
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Quản lý và Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế
Số tạp chí 14 (4b)(2017) Trang: 116-126
Tạp chí: Tạp chí khoa học trường ĐH Sư phạm TP Hồ Chí Minh
Số tạp chí ISBN: 978-604-73-5569-3(2017) Trang: paper 58
Tạp chí: TUYỂN TẬP HỘI NGHỊ - TRIỂN LÃM QUỐC TẾ LẦN THỨ 4 VỀ ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA VCCA-2017
Số tạp chí ISBN: 978-604-73-5569-3(2017) Trang: paper 38
Tạp chí: TUYỂN TẬP HỘI NGHỊ - TRIỂN LÃM QUỐC TẾ LẦN THỨ 4 VỀ ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA VCCA-2017
Số tạp chí ISBN: 978-604-73-5569-3(2017) Trang: paper 37
Tạp chí: TUYỂN TẬP HỘI NGHỊ - TRIỂN LÃM QUỐC TẾ LẦN THỨ 4 VỀ ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA VCCA-2017
Số tạp chí ISBN: 978-604-73-5569-3(2017) Trang: paper 21
Tạp chí: TUYỂN TẬP HỘI NGHỊ - TRIỂN LÃM QUỐC TẾ LẦN THỨ 4 VỀ ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA VCCA-2017
Số tạp chí ISBN: 978-604-73-5569-3(2017) Trang: paper 20
Tạp chí: TUYỂN TẬP HỘI NGHỊ - TRIỂN LÃM QUỐC TẾ LẦN THỨ 4 VỀ ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA VCCA-2017
Số tạp chí ISBN: 978-604-73-5569-3(2017) Trang: paper 19
Tạp chí: TUYỂN TẬP HỘI NGHỊ - TRIỂN LÃM QUỐC TẾ LẦN THỨ 4 VỀ ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA VCCA-2017


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...