Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2017
Số tạp chí 55(5E34)(2017) Trang: 1-5
Tạp chí: Tạp chí Hóa học
Liên kết:

Các cấu trúc chứa khung benzimidazole được biết có nhiều hoạt tính sinh học như hoạt tính kháng khuẩn, kháng nấm, kháng ung thư cũng như hoạt tính giảm huyết áp. Trong số bảy vị trí trên khung benzimidazole thì các dẫn xuất mang nhóm thế ở các vị trí C1, C2 và/hoặc C5/C6 được biết thường thể hiện hoạt tính sinh học tốt nhất. Nhiều kết quả nghiên cứu cho thấy các dẫn xuất benzimidazole mang nhóm thế ở vị trí C2 thể hiện hoạt tính kháng nhiều dòng tế bào ung thư, đặc biệt nếu các khung này mang thêm nhóm thế chloro hoặc carboxy ở vị trí C5 lại càng tiềm năng trong kháng ung thư. Trong nghiên cứu này, phương pháp tổng hợp dẫn xuất N-alkylbenzimidazole đã được đề xuất dựa trên phản ứng khử/đóng vòng của các N-alkyl-o-nitroaniline với các aldehyde sử dụng tác nhân khử sodium dithionite, Na2S2O4. Bằng phương pháp này, tám dẫn xuất N-(2-chlorobenzyl)benzimidazole đã được tổng hợp thành công với hiệu suất từ khá đấn rất tốt (52 - 92%). Cấu trúc của các hợp chất được xác định bằng phương pháp phổ nghiệm MS, IR, 1H-NMR và 13C-NMR.  

Các bài báo khác
Số tạp chí 4(2017) Trang: 89-97
Tạp chí: Phân tích Hóa, Lý và Sinh học
Số tạp chí 81(2017) Trang: 114-120
Tạp chí: Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam
Số tạp chí 4(2017) Trang: 29-44
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Quản lý và Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế
Số tạp chí 14 (4b)(2017) Trang: 116-126
Tạp chí: Tạp chí khoa học trường ĐH Sư phạm TP Hồ Chí Minh
Số tạp chí ISBN: 978-604-73-5569-3(2017) Trang: paper 58
Tạp chí: TUYỂN TẬP HỘI NGHỊ - TRIỂN LÃM QUỐC TẾ LẦN THỨ 4 VỀ ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA VCCA-2017
Số tạp chí ISBN: 978-604-73-5569-3(2017) Trang: paper 38
Tạp chí: TUYỂN TẬP HỘI NGHỊ - TRIỂN LÃM QUỐC TẾ LẦN THỨ 4 VỀ ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA VCCA-2017
Số tạp chí ISBN: 978-604-73-5569-3(2017) Trang: paper 37
Tạp chí: TUYỂN TẬP HỘI NGHỊ - TRIỂN LÃM QUỐC TẾ LẦN THỨ 4 VỀ ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA VCCA-2017
Số tạp chí ISBN: 978-604-73-5569-3(2017) Trang: paper 21
Tạp chí: TUYỂN TẬP HỘI NGHỊ - TRIỂN LÃM QUỐC TẾ LẦN THỨ 4 VỀ ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA VCCA-2017
Số tạp chí ISBN: 978-604-73-5569-3(2017) Trang: paper 20
Tạp chí: TUYỂN TẬP HỘI NGHỊ - TRIỂN LÃM QUỐC TẾ LẦN THỨ 4 VỀ ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA VCCA-2017
Số tạp chí ISBN: 978-604-73-5569-3(2017) Trang: paper 19
Tạp chí: TUYỂN TẬP HỘI NGHỊ - TRIỂN LÃM QUỐC TẾ LẦN THỨ 4 VỀ ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA VCCA-2017


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...