Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2018
Số tạp chí 16(2018) Trang: 149-154
Tạp chí: Tạp chí-Cơ quan thông tin lý luận của Bộ Công Thương

Bài viết tập trung nghiên cứu nhằm chỉ ra các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn Chợ nổi Cái Răng làm điểm đến du lịch khi ghé thăm Cần Thơ thông qua việc sử dụng kết hợp các phương pháp phân tích, bao gồm Cronbach's Alpha, phân tích EFA cùng với phân tích hồi quy bội trên 200 quan sát bằng bảng câu hỏi được thiết kế sẵn. Kết quả phân tích nhân tố khám phá cho thấy có 7 nhóm nhân tố, bao gồm: "hình ảnh", "động cơ", "kinh nghiệm", "an toàn", "nhu cầu", "truyền thống" và "giá cả" đều có sự tương quan đối với quyết định lựa chọn điểm du lịch Chợ nổi Cái Răng - TP.Cần Thơ của du khách nội địa. Từ kết quả trên, tác giả đã đề xuất một số giải pháp nhằm thu hút cũng như thỏa mãn nhu cầu của khách du lịch khi đến với Chợ nổi Cái Răng.

Các bài báo khác
Số tạp chí 63(2018) Trang: 90-96
Tác giả: Trần Lương
Tạp chí: Hanoi National University of Education
Số tạp chí Chuyên san Nấm và Công nghệ sinh học(2018) Trang: 49-56
Tạp chí: Di truyền học và Ứng dụng
Số tạp chí 4 (89)(2018) Trang: 103 - 109
Tạp chí: Khoa học Công nghệ Nong nghiệp Việt Nam
Số tạp chí Chuyên san Nấm và Công nghệ Sinh học(2018) Trang: 57-64
Tạp chí: Di truyền học và Ứng dụng
Số tạp chí 30(678)(2018) Trang: 70-73
Tạp chí: kinh tế - dự báo
Số tạp chí 32 (02)(2018) Trang: 118-127
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ- Trường ĐH Công nghiệp TpHCM

CTUJoS indexed by Crossref

Vietnamese | English


BC thường niên 2019


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...