Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2018
Số tạp chí Chuyên san Nấm và Công nghệ sinh học(2018) Trang: 65-70
Tạp chí: Di truyền học và Ứng dụng
Liên kết:

Nấm Hoàng Kim (Pleurotus citrinopileatus) là loại nấm ăn ngon, giá trị dinh dưỡng và dược chất cao; quả thể màu vàng, hình dạng đẹp. Trên cơ sở đánh giá các chỉ tiêu sinh trưởng, phát triển của 6 loại cơ chất trong giai đoạn nuôi trồng, kết quả cho thấy cơ chất 80% mùn cưa: 20% rơm có năng suất cao nhất (172,37 g) tương đương với nghiệm thức đối chứng 100% mùn cưa (163,11 g); chiều dài quả thể và số tai nấm/cụm ở nghiệm thức 80% mùn cưa: 20% rơm (10,33 cm và 101,67 tai/cụm) khác biệt không có ý nghĩa thống kê với nghiệm thức 100% mùn cưa (11 cm và 99 tai/cụm). Trong điều kiện khan hiếm mùn cưa như hiện nay, nghiệm thức phối trộn này có thể được ứng dụng trong trồng nấm Hoàng Kim.

Các bài báo khác
Số tạp chí 04 (2018)(2018) Trang: 16-30
Tạp chí: Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô
Số tạp chí 2(2018) Trang: 54-59
Tạp chí: Tạp chí Phòng chống Bệnh sốt rét và các bệnh ký sinh trùng
Số tạp chí 63(2018) Trang: 90-96
Tác giả: Trần Lương
Tạp chí: Hanoi National University of Education
Số tạp chí Chuyên san Nấm và Công nghệ sinh học(2018) Trang: 49-56
Tạp chí: Di truyền học và Ứng dụng
Số tạp chí 4 (89)(2018) Trang: 103 - 109
Tạp chí: Khoa học Công nghệ Nong nghiệp Việt Nam
Số tạp chí Chuyên san Nấm và Công nghệ Sinh học(2018) Trang: 57-64
Tạp chí: Di truyền học và Ứng dụng


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...