Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2018
Số tạp chí Chuyên san Nấm và Công nghệ sinh học(2018) Trang: 49-56
Tạp chí: Di truyền học và Ứng dụng
Liên kết:

Môi trường phân lập nấm là môi trường PDA có bổ sung nước dừa (0%, 5%, 10%, 15% và 20%). Môi trường cọng khoai mì được bổ sung cám bắp và cám gạo với tỉ lệ khác nhau (0%, 3% và 5%). Cuối cùng là khảo sát tỷ lệ phối trộn giữa mùn cưa cao su và cùi bắp thích hợp để sản xuất nấm Le cho năng suất cao. Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng khuẩn ty nấm phát triển tốt nhất trên môi trường PDA không bổ sung nước dừa (6,75 cm sau 5 ngày nuôi cấy) và phát triển tối ưu trên cọng khoai mì không bổ sung cám gạo, cám bắp (14,39 cm sau 12 ngày nuôi cấy). Năng suất nấm cao nhất ở mức bổ sung 3% cám bắp trong 1kg mùn cưa cao su (khuẩn ty lan 19,37 cm trong 15 ngày nuôi cấy, chiều rộng quả thể 11,10 cm, trọng lượng tươi là 78,02 g và trọng lượng khô là 16,39g). Đối với nghiệm thức chứa 85% cao su (có bổ sung 3% cám bắp) và 20% cùi bắp cho năng suất cao nhất với chiều dài khuẩn ty ăn lan là 18,62 cm trong 15 ngày, chiều rộng của quả thể là 14,38 cm, trọng lượng tươi và trọng lượng khô lần lượt là 87,22 g và 21,03 g. Nghiên cứu đã xác định nấm Trametes elegans (Spreng.:Fr)Fr. chứa một số hợp chất thường được tìm thấy trong các vật liệu nấm, bao gồm polysaccharides (4,40 - 6,23%), tanin, alkaloid, saponin, triterpenoid và axit hữu cơ.

Các bài báo khác
Số tạp chí 04 (2018)(2018) Trang: 16-30
Tạp chí: Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô
Số tạp chí 2(2018) Trang: 54-59
Tạp chí: Tạp chí Phòng chống Bệnh sốt rét và các bệnh ký sinh trùng
Số tạp chí 63(2018) Trang: 90-96
Tác giả: Trần Lương
Tạp chí: Hanoi National University of Education
Số tạp chí 4 (89)(2018) Trang: 103 - 109
Tạp chí: Khoa học Công nghệ Nong nghiệp Việt Nam
Số tạp chí Chuyên san Nấm và Công nghệ Sinh học(2018) Trang: 57-64
Tạp chí: Di truyền học và Ứng dụng


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...