Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2018
Số tạp chí 173(2018) Trang: 52-55
Tạp chí: Thiết bị Giáo dục
Liên kết:

Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) là một trong số ít những địa phương còn lưu giữ lại nhiều di tích lịch sử(DTLS), trong đó có nhiều di tích đã được xếp hạng cấp quốc gia, có giá trị cao phục vụ cho công tác giáo dục. Vìvậy, việc khai thác và sử dụng DTLS vùng ĐBSCL trong dạy học Lịch sử Việt Nam (LSVN) là một biện pháp hữu hiệu nhằm đổi mới phương pháp dạy học, thực hiện đa dạng hoá các hình thức tổ chức dạy học lịch sử, tạo hứng thú cho HS góp phần nâng cao chất lượng dạy và học lịch sử ở trường phổ thông hiện nay

Các bài báo khác
Số tạp chí 63(2018) Trang: 90-96
Tác giả: Trần Lương
Tạp chí: Hanoi National University of Education
Số tạp chí Chuyên san Nấm và Công nghệ sinh học(2018) Trang: 49-56
Tạp chí: Di truyền học và Ứng dụng
Số tạp chí 4 (89)(2018) Trang: 103 - 109
Tạp chí: Khoa học Công nghệ Nong nghiệp Việt Nam
Số tạp chí Chuyên san Nấm và Công nghệ Sinh học(2018) Trang: 57-64
Tạp chí: Di truyền học và Ứng dụng
Số tạp chí 30(678)(2018) Trang: 70-73
Tạp chí: kinh tế - dự báo
Số tạp chí 32 (02)(2018) Trang: 118-127
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ- Trường ĐH Công nghiệp TpHCM
Số tạp chí 16(2018) Trang: 149-154
Tạp chí: Tạp chí-Cơ quan thông tin lý luận của Bộ Công Thương

CTUJoS indexed by Crossref

Vietnamese | English


BC thường niên 2019


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...