Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2018
Số tạp chí 8(2018) Trang: 1-19
Tạp chí: Khoa học quản lý và kinh tế
Liên kết:

Bài viết sử dụng phương pháp định giá ngẫu nhiên (CVM) để phân tích nhu cầu của người tiêu dùng đối với thịt heo an toàn tại thành phố Vĩnh Long. Kết quả cho thấy rằng đa số đáp viên chấp nhận chi trả mức giá khoảng 17.500 đồng/kg thịt heo, mức giá này cao hơn giá thịt heo thông thường trên thị trường khoảng 93%. Nghiên cứu cho thấy rằng các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng chấp nhận mua thịt heo an toàn bao gồm: kiến thức về thịt heo, đáp viên là nội trợ, trình độ học vấn của đáp viên, số thành viên trong gia đình, thu nhập và khối lượng thịt heo. Những người có thu nhập cao, có kiến thức về thịt heo an toàn có khả năng chấp nhận chi trả thịt heo an toàn nhiều hơn. Trái lại, những người nội trợ, có trình độ học vấn cao, có số thành viên trong gia đình càng đông thì khả năng chấp nhận mua thịt heo an toàn lại giảm.

Các bài báo khác
Số tạp chí 63(2018) Trang: 90-96
Tác giả: Trần Lương
Tạp chí: Hanoi National University of Education
Số tạp chí Chuyên san Nấm và Công nghệ sinh học(2018) Trang: 49-56
Tạp chí: Di truyền học và Ứng dụng
Số tạp chí 4 (89)(2018) Trang: 103 - 109
Tạp chí: Khoa học Công nghệ Nong nghiệp Việt Nam
Số tạp chí Chuyên san Nấm và Công nghệ Sinh học(2018) Trang: 57-64
Tạp chí: Di truyền học và Ứng dụng
Số tạp chí 30(678)(2018) Trang: 70-73
Tạp chí: kinh tế - dự báo
Số tạp chí 32 (02)(2018) Trang: 118-127
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ- Trường ĐH Công nghiệp TpHCM
Số tạp chí 16(2018) Trang: 149-154
Tạp chí: Tạp chí-Cơ quan thông tin lý luận của Bộ Công Thương

CTUJoS indexed by Crossref

Vietnamese | English


BC thường niên 2019


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...