Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Kỷ yếu hội nghị trong nước 2015
Số tạp chí (2015) Trang: 76-81
Tạp chí: @CNTT 2014
Liên kết:

Trong bài viết này, chúng tôi trình bày giải thuật DBSCAN cải tiến cho gom cụm các tập dữ liệu lớn. DBSCAN là giải thuật gom cụm hiệu quả, cho phép phát hiện các cụm có hình dạng bất kỳ và có khả năng phát hiện nhiễu tốt. Tuy nhiên, giải thuật DBSCAN có độ phức tạp trung bình bậc hai theo số lượng phần tử, làm cho nó không hiệu quả về tốc độ xử lý các tập dữ liệu lớn. Chúng tôi đề xuất sử dụng cấu trúc chỉ mục Cover Trees, tăng tốc quá trình tìm kiếm k láng giềng, cải thiện tốc độ giải thuật DBSCAN. Kết quả thực nghiệm trên các tập dữ liệu cho thấy giải thuật DBSCAN cải tiến sử dụng cấu trúc chỉ mục Cover Trees chạy nhanh hơn 12 lần so với giải thuật DBSCAN gốc.

Các bài báo khác
Số tạp chí Dac biet(2015) Trang: 311-325
Tạp chí: Hoi thao khoa hoc Hoi nhap thi truong tai chinh Asean 2015 Co hoi va Thach thuc
Số tạp chí Dac biet(2015) Trang: 291-310
Tác giả: Vương Quốc Duy
Tạp chí: Hoi thao khoa hoc Hoi nhap thi truong tai chinh Asean 2015 - Co hoi va Thach thuc
Số tạp chí 978-604-82-1619-1(2015) Trang: 277-280
Tạp chí: Ứng dụng GIS toàn quốc 2015
Số tạp chí Ngày 28-29/4/2015(2015) Trang: 238-243
Tạp chí: Kỹ yếu hội nghị khoa học toàn quốc Chăn nuôi Thú y
Số tạp chí Ngày 28-29/4/2015(2015) Trang: 559-564
Tạp chí: Kỹ yếu hội nghị khoa học toàn quốc chăn nuôi thú y
Số tạp chí Ngày 28-29/4/2015(2015) Trang: 460-465
Tạp chí: Kỹ yếu hội nghị khoa học toàn quốc chăn nuôi Thú y
Số tạp chí 28-29/4/2015(2015) Trang: 125-129
Tác giả: Lưu Hữu Mãnh
Tạp chí: Kỹ yếu hội nghị toàn quốc Chăn nuôi Thú y
Số tạp chí (2015) Trang: 119-136
Tạp chí: Dissemination and regional policy dialogue workshop on low emission and sustainable rice cultivation. Vietnam low carbon rice project. Kien Giang, 15/04/2015


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...